Energi

Den egna berättelsen – psykisk ohälsa och migration

Fredag 12 januari

Seminarium

Hur kan migrationens olika faser påverka den psykiska hälsan? Och hur kan vi tillsammans förbättra förutsättningarna för en god psykisk hälsa hos hela befolkningen? Hjärnkollsambassadören Jihad Eshmawi och professor Henry Ascher presenterar både forskning och erfarenhetsbaserad kunskap.

Tid: 10.00–11.30, 12 januari Plats: Frilagret Kostnad: Gratis.