Radar

Brist på toaletter fortsätter skörda hundratusentals liv

Dessa kvinnliga lokalpolitiker i den sydindiska byn Penakota tvingas gå ut på ett fält för att uträtta sina behov, eftersom det saknas toaletter på deras arbetsplats.

Många hundratals miljoner människor i världen saknar fortfarande tillgång till toaletter och tvingas uträtta sina behov i det fria. Det bidrar till att många sjukdomar sprids – och det kostar människoliv.

Ett av de hållbara utvecklingsmål som världens länder kommit överens om är att se till att alla människor ska ha tillgång till toaletter och fungerande avlopp till 2030.

För att nå dit krävs det dock mycket arbete, säger Tim Wainwright som arbetar för organisationen Wateraid i Storbritannien.

−Det är möjligt att nå målsättningen och stora framsteg har redan gjorts. Men om vi ska nå ända fram krävs det nu radikala åtgärder och handling, säger Tim Wainwright.

Enligt Unicef har mycket hänt under de senaste 15 åren, då närmare 371 miljoner människor som tidigare tvingades uträtta sina behov i det fria nu fått tillgång till toaletter. Både Unicef och Wateraid arbetar för att ge allt fler tillgång till toaletter.

Men fortfarande beräknas närmare 900 miljoner människor i världen tvingas uträtta sina behov på gatan, bakom buskar, på fält eller nära vattendrag.

Bristen på toaletter och avlopp kan kopplas samman med flera olika sjukdomar, som kolera, diarré, dysenteri, hepatit A, tyfus och polio. Länder där bristen på toaletter är särskilt stor är samtidigt de länder som rapporterar de högsta dödstalen bland barn.

−Detta bidrar till en hälsokris som varje år kräver 289 000 små barns liv, genom diarrésjukdomar som orsakas av smutsigt vatten, brist på avlopp och dåliga hygieniska förhållanden, säger Tim Wainwright till IPS.

Han understryker att det inte bara handlar om att förbättra tillgången till toaletter, utan också om att utbilda människor så att de blir vana vid att använda toaletterna.

I samband med att Världstoalettdagen inföll nyligen underströk FNs biträdande generalsekreterare Amina Mohammed vikten av att hela hanteringen av avloppsvatten förbättras.

− Miljardtals människor lever utan eller med ineffektiva sanitära anläggningar, sade Amina Mohammed.

Världshälsoorganisationen, WHO, uppger att endast 39 procent av världens befolkning har tillgång till välfungerande avlopp som fungerar på ett säkert sätt. WHO beräknar samtidigt att 842 000 dödsfall om året skulle kunna undvikas om alla människor fick tillgång till fungerande toaletter och avlopp.

Tim Wainwright understryker att brist på toaletter slår särskilt hårt mot flickor och kvinnor.

− De löper större risk att drabbas av trakasserier om de måste uträtta sina behov utomhus, de tvingas i högre utsträckning utföra uppgiften att gå långa sträckor för att hämta vatten, och tonårsflickor hoppar i högre grad av skolan om de saknar trygga privata toaletter i samband med sin menstruation.