Energi

Exilfilmfestivalen

På gång i

Göteborg

Fredag 17 november till 23 november

Film

Exilfilmfestivalen är ett fritt forum för filmare som lever i exil att komma till tals och visa sina filmer, oavsett nationell, etnisk eller religiös tillhörighet. Filmerna visas på olika platser runt om i staden, på bland annat Blå stället och Hammarkullen Folkets hus.

Tid: 17–23 november Plats: Varierande Kostnad: Varierande.