Radar

Organisation Miljöbron firade 20 år

Förra veckan jubilerade organisationen Miljöbron, som skapar samarbeten med hållbarhetsfokus mellan studenter och företag. – Det känns fantastiskt att vår idé har hållit i 20 år, säger verksamhetsledare Maria Rydberg.

Den ideella organisationen Miljöbron grundades år 1997, med ambitionen att koppla samman studenter som behövde arbetslivserfarenhet med företag som behövde hjälp med sitt miljö- och hållbarhetsarbete.

Under sitt första år förmedlade Miljöbron omkring tio projekt, och nu, 20 år senare, är siffran uppe i mellan 150 och 180 projekt per år.

– Det är stor spridning på uppdragen, säger Maria Rydberg som är verksamhetsledare på Miljöbron Västra Götaland. Ofta handlar de om att styra upp företagens interna miljöarbete och titta på deras faktiska miljöpåverkan, men det kan också handla om allt från hållbar produktutveckling till marknadsföring.

I dag har Miljöbron Västra Götaland fem anställda och sedan 2011 finns också en systerorganisation i Skåne.

Verksamhetens grundidé har förblivit densamma genom alla år, men det har också skett en utveckling.

– Vilka frågor som har varit i fokus har skiftat genom åren, och även vilka studenter vi vänder oss till. I början var det fokus på de som läste miljövetenskap, men idag kommer det studenter från alla utbildningar som är intresserade och vill dra sitt strå till stacken, säger Maria Rydberg.

Det finns stora fördelar med att studenter och företag samarbetar, tycker hon.

– Dels fyller man ett glapp, eftersom studenter sitter på teoretisk kunskap och har ett driv att förändra samhället, medan företagen ofta kanske saknar kompetens eller tid för att göra det miljö- och utvecklingsarbete de skulle vilja. Dels får vi ett mer hållbart näringsliv och studenter får en bekräftelse på att deras kunskaper kan användas till någonting.

Fram till årsskiftet 2016/2017 hade 4 363 studenter och 1 579 företag varit engagerade i olika projekt genom Miljöbron.

– Det har definitivt haft en stor påverkan. Jag är otroligt stolt över att vi har kunnat bidra till det, säger Maria Rydberg.