Energi

Familjeepos, jaktnoveller och bilddikter

På gång i

Göteborg

Fredag 20 oktober

Litteratur

En kväll med tre teman: familjen som idé undersöks i Johanna Frids och Gordiana Spasics lyriska Familjeepos. Människors svårigheter att finna mening i sina liv beskrivs i Viktoria Jäderlings novelldebut. I Sara Granérs bilddikter Blixt från oklar himmel syns vreden och humorn.

Tid: 18.00, 20 oktober Plats: Stadsbiblioteket Kostnad: Gratis.