Radar

Östra Göteborg har fått en demokratibuss

Sedan en vecka tillbaka har Östra Göteborg en egen demokratibuss. Bussen invigdes under Tellusfestivalen i Bergsjön i lördags och är ett slags mobilt kontor som ska åka runt i stadsdelen. Den ska bland annat fungera som en mötesplats där medborgare, politiker och tjänstemän ska kunna träffas och prata om områdets utveckling. Men den ska också kunna användas av kulturskolan, äldrevården och andra verksamheter.

Inför valet nästa år kommer bussen att användas till att prata om och informera om demokrati och om valprocessen.

– Demokrati är alltid viktigt. Men kanske särskilt viktigt i områden där invånare inte självklart har tillit till myndigheter och institutioner och därför inte heller är så aktivt deltagande i samhällsfrågor, säger Gitte Caous, stadsdelsdirektör i Östra Göteborg, till Vårt Göteborg.