Radar

Nya hyresrätter dubbelt så dyra som äldre

Dyrt att hyra nytt i Göteborg.

Månadshyran per kvadratmeter i nybyggda hyreslägenheter i Göteborg är mer än dubbelt så dyra som genomsnittshyran på hyresrätter (994kronor/kvadratmeter/år enligt Statistiska Centralbyrån). Det visar Hyresgästföreningens tidning Hem & hyras genomgång. Det innebär att Göteborg är den näst dyraste staden i Sverige att bo i ny hyresrätt, efter Stockholm.

Anledningarna till de dyra hyresrätterna är olika beroende på vem som tillfrågas. Hyresgästföreningen pekar på bostadsbrist och borttagna subventioner, Fastighetsägarna lyfter upp höga produktionskostnader och markpriser och de kommunala bostadsbolagen menar att det handlar om bristande konkurrens i byggbranschen.