Besök Syregården online

Se livesändningar och videoklipp från våra aktiviteter i Almedalen.
Till SyreTV

Måndag 1 juli

11.30-22.00 Syregården – Rättigheter för vem och på vilket sätt?

Vilka inkluderas när vi pratar om våra rättigheter? Stämmer lagens rättigheter ihop med de vi ser i verkligheten? Vart går gränsen för vad som är upp till varje individ och när borde staten gå in? Vi tar ett brett grepp på temat rättigheter och diskuterar allt från migration, rasism och våldsmonopol till djurrätt. Kom in på gården och prata med oss om hur du ser på demokrati! Vi pratar om civil olydnad, individens plats i samhället, visioner och drömmar. Diskutera med oss från Syre och övriga organisationer på plats så utvecklar vi begreppet demokrati tillsammans! Medverkande informationsbord: FATTA!, Syretidningarna.

Innescenen: 11.45-12.35 När bankerna skapar pengar drivs priset på bostäder och aktier upp. Är e-kronan del av en lösning?

Att pengar skapas av banker i samband med lån bidrar starkt till att bostadspriser, lånevolymer och ekonomiska klyftor ökar. Dessutom skyddar staten bankerna för att inte betalningssystemet ska sluta fungera. Är e-kronan, pengar utgivna av riksbanken, det första steget mot en lösning? Idag skapas pengar, våra betalningsmedel, av banker i samband med lån. För att få ut mer pengar och en högre inflation måste Riksbanken då sänka räntan vilket driver upp bostadspriser, aktiepriser och de ekonomiska klyftorna. I detta läge gör bankerna enorma vinster samtidigt som de vid sämre tider inte kan tillåtas gå i konkurs. Vinsterna är privatiserade men riskerna förstatligade och i den finanskris som snart är här kan inte Riksbanken sänka räntan ytterligare. Men det finns en lösning, reformen Sovereign Money (som Schweiz folkomröstat om 10 juni) där i stället Riksbanken ger ut alla pengar. Bankerna kommer fungera som vanliga företag på en konkurrensutsatt marknad. Ett stort steg på vägen är e-kronan som Riksbanken nu utreder. Med helikopterpengar, d.v.s. nya pengar som delas ut direkt till medborgarna, skulle Riksbanken få ett mycket effektivt verktyg för att hålla inflationen fast utan att de ekonomiska klyftorna ökar och därmed minskar risken för en finanskris Medverkande:  Lars Alaeus, Ordförande, Positiva Pengar Arrangör: Positiva pengar.

Utescenen: 12.00-12.45 Syres heta stol: Vad vill Miljöpartiet

Syres chefredaktör diskuterar ideologi, visioner, arbetslinjen, invandring, rasism, integritetsfrågor, droger, djurrätt, GAL-TAN, tillväxt, miljöfrågor och mycket annat med företrädare för MP. Medverkande: Märta Stenevi, Partisekreterare Miljöpartiet de gröna, Lennart Fernström, chefredaktör på Syre. Arrangör: Syretidningarna

Utescenen: 13.00-13.45 Efter #metoo och samtyckeslagen – vad har hänt?  

De senaste åren har mycket hänt i den feministiska rörelsen. Folkrörelsen #metoo banade väg för ett helt nytt uppmärksammande av sexuella förtryck och Sverige har nu en samtyckeslag. Men vad har hänt sedan dess? Kan vi se några tydliga effekter av dessa två stora händelser nu när det gått en tid? Var det två genombrott med tydliga effekter – eller väntar vi fortfarande på dem? Hela 4 av 10 kvinnor i Sverige har drabbats av sexuella övergrepp, och synen på vad samtycke är skiljer sig mellan män och kvinnor. Mer än var femte man är negativt inställd till den nya lagen. Hur arbetas det vidare med frågorna just nu, inom politiken, på arbetsplatser och i föreningar? Medverkande: Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister. Alán Ali, ordförande, Organisationen MÄN. Olivia Björklund Dahlgren. Ordförande. FATTA! Moderator: Hanna Westerlund, Chefredaktör Syre Stockholm. Arrangör: Syretidningarna.

13.50-14.35 Eftersnack.

Utescenen: 14.00-14.45 Syres heta stol: Vad vill Feministiskt Initiativ?

Syres chefredaktör diskuterar ideologi, visioner, arbetslinjen, invandring, rasism, integritetsfrågor, droger, djurrätt, GAL-TAN, tillväxt, miljöfrågor och mycket annat med företrädare för F!. Medverkande:  Gita Nabavi, Partiledare, Feministiskt Initiativ. Samtalsledare: Lennart Fernström, chefredaktör på Syre. Arrangör: Syretidningarna.

Utescenen: 15.00-15.50 Våldsmonopol – Strukturell rasism och övervåld hos ordningsmakten.
Det har rapporterats om flertalet incidenter med övervåld mot icke-vita från ordningsvakter. Medias granskningar visar på rasprofilering inom polisen. Vad innebär vårt våldsmonopol för en icke-vit? Går det att behålla ett våldsmonopol där våldet påverkas av strukturell rasism? Medverkande: John Stauffer, Chefsjurist och biträdande Executive Director, Civil Right Defenders, Nadim Ghazale, Polis, Polismyndigheten mfl. Moderator Milva Jansson, Tidningen Syre Arrangör: Syretidningarna.

15.50-16.35 Eftersnack.

Innescenen: 15.45-16.35 Hur rustad är du för en samhällskris?

När det oväntade händer och Sverige släcks ner – hur har du förberett dig? Vad behöver du vara förberedd på? Vad innebär civilt försvar egentligen? Kan du säkerställa din och din familjs grundläggande behov av mat, värme, vatten och kommunikation? Du kanske sett serien Nedsläckt land på SVT? Vårt samhälle är sårbart, inte minst för att vi måste ha el till väldigt mycket. Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig om elen försvinner. En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Vad har du då ansvar för? Och vad innebär det att myndigheterna planerar för civilt försvar igen? Det finns mycket som kan hända. Till exempel transportstörningar, översvämningar, skogsbränder, it-attacker, terrorangrepp och militära konflikter. Under seminariet får du kunskap som gör att du är bättre förberedd. Medverkande: Ulla Bäckström, Gotlands lottakår. Anna Andersson, Energimyndigheten. Johan Lundberg, Länsstyrelsen i Gotlands län. Moderator: Maria Öst, Svenska Lottakåren. Arrangör: Svenska Lottakåren.

Utescenen: 16.00-16.50 Migration i Sverige och EU – hur byter vi fokus till medmänsklighet?

I migrationsdebatten på EU-nivå läggs fokuset på att hålla gränserna utåt stängda. I Sverige lägger vi oss på EUs miniminivå och lägger över ansvaret på EU. Samtidigt drunknar människor i Medelhavet. Hur kan vi vända den pågående linjen i debatten? Arrangör: Syretidningarna.
16.50-17.35 Eftersnack.

Utescenen: 17:00 – 17:35 En ny era för djuren? Etik och djurrätt i politiken, civilsamhället och i forskningen.

Allt fler blir idag medvetna om matens ursprung, om djurskydd och om hållbarhet. Allt fler väljer att konsumera växtbaserat. Men glöms djurrättsperspektivet bort i skuggan av hållbarhetsdebatten? Vad kan politiker, forskning och civilsamhälle göra för att sätta djurrätt på agendan? Allt fler, särskilt unga, väljer att helt eller delvis avstå från att äta kött; av miljö- och klimatskäl, av hälsoskäl och av etiska skäl. I ett samtal med Djurens Rätts förbundsordförande, med partiledaren för Feministiskt Initiativ och med forskaren Tobias Linné diskuterar vi om detta är början till en revolution där djuren till slut erkänns som individer med egna rättigheter och om politikens, civilsamhällets och forskningens roll för att stödja en sådan utveckling.Medverkande: Camilla Bergvall, ordförande, Djurens Rätt. Farida al-Abani, partiledare, Feministiskt Initiativ. Tobias Linné, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Arrangör:Djurens Rätt.

Utescenen: 17:40 – 18:10 Vilka är Sveriges djurvänligaste kommuner och vad har de gjort för att nå dit? 

Hur kan kommunpolitiker bidra till en mer djurvänlig värld? Vilka krav kan ställas vid upphandling och vad gör de kommuner som lyckas bäst? Intresset för djurrätt och djurskydd ökar, liksom intresset för vego – men hänger kommunpolitikerna med? Djurens Rätt har undersökt och rankat Sveriges djurvänligaste kommuner. Under detta seminarium

diskuterar vi vad kommunpolitiker kan göra för att gå i täten i dessa frågor och inspirera andra kommuner att följa i deras fotspår. Vi diskuterar bland annat upphandlingsfrågor, regler för fyrverkerier och vegosatsningar som bidrar till en mer hållbar och djurvänlig värld. Vi benar ut de mest effektiva åtgärderna tillsammans med kommunalråd från de kommuner som kommit längst i arbetet med dessa frågor! Medverkande: Hanna Klingborg, kommunalråd Södertälje Miljöpartiet. Oliver Rosengren, kommunalråd Växjö Moderaterna. Arrangör:Djurens Rätt.

Utescenen: 18:10 – 18:50 Vilken plats har djurskyddsfrågorna i politiken och vad vill partierna göra?

Allt fler intresserar sig för djurskydds- och djurrättsfrågor, och intresset för vego ökar lavinartat, särskilt hos den yngre generationen. Men vilken plats har djurskyddsfrågor i Riksdagen och vad vill partierna åstadkomma för att stärka djurskyddet i Sverige?

Under ett panelsamtal med riksdagsledamöter diskuterar vi vilka frågor som de olika partierna prioriterar för att stärka djurskyddet i Sverige. Vi diskuterar bland annat djurförsök, situationen för djuren i livsmedelsindustrin och minkfarmningens eventuella framtid. Är Sverige verkligen bäst på djurskydd eller kan vi och borde vi göra mer? Medverkande: Kristina Yngwe, Ordförande miljö och jordbruksutskottet, Centerpartiet. Betty Malmberg, ledamot miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna. Elin Segerlind, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, Vänsterpartiet. Jenny Lundström, djurpolitiskt ansvarig i partistyrelsen, Miljöpartiet. Isak From, ledamot miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna Arrangör: Djurens Rätt.

20:15 – 22:00 Årets Vegomingel 2019.

Allt fler får upp ögonen för hur maten påverkar klimat och miljö, hur djuren behandlas i

livsmedelsindustrin och vad maten vi äter har för effekt på hälsan. Allt fler väljer en helt eller delvis växtbaserad kost. Men hur ser kopplingen mellan mat, klimat, etik och hälsa ut?

Utökad information om evenemanget Välkommen till årets vegomingel! Här kan du träffa andra som är intresserade av växtbaserad kost och lyssna på intressanta talare som pratar om kostens klimat- och miljöpåverkan, utmaningarna och möjligheterna för vego-företagen, hur det är att bryta med matnormer och om att våga gå före. Vi diskuterar hur vi kan skynda på omställningen till växtbaserat som norm. Det går bra att komma när som helst under kvällen, bjud gärna med en vän. Det kommer att vara samtal på scenen löpande under kvällen med korta mellanrum, så stanna gärna och lyssna. Frågor som vi kommer att ta upp handlar bland annat om behovet av en övergång till växtbaserad kost för att stävja klimatförändringarna, om hur det är att som företagare besluta om en vegopolicy

som inte alltid uppskattas av alla och om att motbevisa fördomarna som finns om vad vegomat är och hur det smakar. Vad tycker eleverna i skolan om vego? Hur utvecklar vi matnormen? Medverkande: Magnus Naess, författare till Vegolyftet – för storkök och skola. Filip Johansson, VP Business Incubation, Telavox. Camilla Bergvall, Ordförande, Djurens Rätt. Mattias Goldmann, VD, Fores. Agneta Påander, CSR-direktör, Orkla Sverige. Maria Tilly, Marknadsdirektör, Orkla Sverige. Lennart Bjurström, Heart of People & Process, Food for Progress. Maximillian Lundin, Kock och förespråkare för vegansk mat Arrangör: Djurens rätt.

Tisdag 2 juli

10.00-21.00 Syregården – Hur styrs vår demokrati? 

Hur skapar vi egentligen förändring i samhället? Vart går gränsen för vad vi går med på inom demokratins ramar? Och hur sätter vi stopp när det har gått för långt? Trots att begreppet demokrati har funnits i tusentals år tycks det vara en ständig diskussion kring dess ramar och förutsättningar. Vi fortsätter diskussionen kring civil olydnad, individens plats i samhället och visioner och drömmar. Kom in på gården och prata med oss om hur du ser på demokrati! Vi pratar om civil olydnad, individens plats i samhället, visioner och drömmar. Diskutera med oss från Syre och övriga organisationer på plats så utvecklar vi begreppet demokrati tillsammans!

Utescenen: 10.00-10.50 Varför är inte alla med i klimatomställningen?
Vad händer med de politiker som driver på för den snabba klimatomställning som dagens unga aktivister kräver? Hur lyssnar demokratin på rösterna från kommande generationer? Hur får vi till klimatomställningen? All forskning visar på att klimatomställningen behöver gå snabbare än vad den gör nu samtidigt som vi ser att det finns en svag politisk vilja för det. I debatten ser vi å ena sidan de som ser sig som förlorare när omställningen inte går snabbt nog, å andra sidan ser vi grupper som upplever att de förlorar på en snabb omställning. Hur kan dessa grupper mötas? Representanter från forskning, politik, näringsliv och civilsamhälle möts i ett samtal. Medverkande: Joakim Jansson, Initiativtagare, Klimatbytet. Axel Lindgren, Kommunikationsstrateg Houdini. Paula Richter, Leg. Psykolog Klimatpsykologerna. Carl Schlyter, Partiledare Partiet Vändpunkt. Johanna Salmi, 20% Klimatvarning. Moderator: Maria Wetterstrand, VD Miltton Purpose och tidigare språkrör Miljöpartiet. Arrangör: Cogito.

Utescenen 11.00-11.50 Svensk drogpolitik, föredöme eller skräckexempel?
Runt om i världen går en våg av avkriminalisering och legalisering av droger. Sverige skiljer ut sig med en sträng förbudslinje och nollvision som allt fler anser varit förödande. Är den svenska nollvisionen ett föredöme som fler borde ta efter ett eller ett skräckexempel på hur illa det kan gå? Medverkande: Niclas Malmberg, fd Riksdagsledamot, Miljöpartiet de gröna.
Christian Engström, fd EU-parlamentariker, Piratpartiet. Samtalsledare: Lennart Fernström, chefredaktör på Syre. Arrangör: Syretidningarna.

11.50-12.35 Eftersnack.

Innescenen: 11.45-12.35 Bankerna skapar pengar – då växer de ekonomiska klyftorna. Kan e-kronan bidra till ökad jämlikhet?

När bankerna skapar våra pengar går dessa till köp av bostäder, företag och aktier så värdet på dessa tillgångar drivs upp. Då blir de som äger dessa rikare och de ekonomiska klyftorna ökar. Kan e-kronor skapade av Riksbanken leda till ett jämlikare samhälle? Den viktigaste och mest förbisedda orsaken till ökade ekonomiska klyftor är att privata banker skapar pengar i samband med lån. 88 procent av den ökade lånevolymen mellan 2009 och 2017 gick till finans- och fastighetsmarknaden. Där bidrog pengarna till stora prisökningar på värdepapper och fastigheter, väldigt lite sipprade ner till realekonomin för att resultera i prisinflation på varor och tjänster. För att nå inflationsmålet har Riksbanken därför tvingats införa minusränta samt köpa värdepapper. Det har ökat utlåningen och pressat upp tillgångspriserna ytterligare. Vinnarna är de rika som äger mest tillgångar. Riksbankens förslag till e-krona är första steget mot reformen Sovereign Money (som Schweiz röstat om 10 juni) som innebär att Riksbanken skapar alla pengar. Nya pengar skapas och sätts i omlopp via statsbudgeten eller delas ut direkt som helikopterpengar till medborgarna. Riksbanken kan då nå inflationsmålet utan att de ekonomiska klyftorna ökar. Medverkande: Samuel Kazen Orrefur, Positiva Pengar. Arrangör: Positiva pengar.

Utescenen: 12.00-12.50 Varför inte Kärnvapen?

Världens alla regeringar ska ta ställning till en FN-Resolution om Kärnvapenförbud. Den svenska regeringen tvekar eftersom utrikesministern och försvarsministern är oense. Vi vill belysa riskerna med att inte ställa upp bakom resolutionen. Det är särskilt två aspekter vi tar upp. Dels NATO-frågan och dess kärnvapenparaply. Ger det ökad eller minskad säkerhet? Dels risken för atomvinter och andra konsekvenser även av ett begränsat kärnvapenkrig. Medverkande: Pierre Schori. Gunnar Westberg, SLMK. Moderator: My Leffler FMKK. Arrangör Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Kvinnor för fred. 

Utescenen 13.00-13.50 Lydnad eller olydnad – vad förändrar världen? 
Många förändringar genom världshistorien har skett genom att folk har trotsat lagar, traditioner och förväntningar. Men hur förändrar vi egentligen bäst, genom att vara kraft inom befintliga system och normer och eller genom att utmana dem och bryta mot regler och konventioner? Medverkande: Alfred Westh, aktivist, extinction rebellion.

m.fl. Moderator: Lennart Fernström chefredaktör på Syre. Arrangör: Syretidningarna.

13.50-14.35 Eftersnack.

Utescenen 14.00-14.50 När kampen blir kommersiell.

Regnbågsfärgade kaffekoppar, t-shirtar med feministtryck och klimatkompenserade flyg. Listan kan göras lång med företag som ger sig in i det som tidigare varit en radikal kamp. Frågan är om och när förloras det ursprungliga syftet till förmån för kommersialismen? Hur arbetar kaffeföretaget för att hbtq+-personer ska känna sig accepterade när det inte är pride? Hur ser situationen ut för kvinnorna på fabriken som tillverkar t-shirtsen? Vad hjälper det att klimatkompensera det som är en av de största klimatbovarna? Samtidigt bidrar företagen till synliggörande och normalisering. De når snabbt ut till betydligt fler än den lilla skaran med aktivister kan göra. Så var går gränsen? När förloras det ursprungliga syftet till förmån för kommersialismen? Och vad har vi för val? Går det att överhuvudtaget komma framåt utan kommersiella krafter? Ett samtal om pinkwashing, greenwashing, normaliseringens utmaningar och för- och nackdelar med kommersialisering i kampen. Medverkande: Sara Haraldsson, Generalsekreterare, Maktsalongen. Mikael Sundström, ordförande, Jordens vänner. Moderator: Katinka richter, Syretidningarna. Arrangör: Syretidningarna.

14.50-15.35 Eftersnack.

Innescenen: 14.20-15.35 Vi fortsätter att brinna #eftermetoo. Stormöte för män i Almedalen.  

Efter dokumentären om Josefin Nilsson fick metoo-rörelsen ny fart. Fler män engagerade sig och tog ställning mot mäns våld. Nu bjuder organisationen MÄN till ett stormöte i Visby under Almedalsveckan. Vad kan vi göra för att bryta tystnadskulturen kring det som #metoo lyfte fram och hur kan män vara en del av lösningen?

Stormötet består av ett kort samtal med inbjudna gäster från näringsliv, fackförbund och civilsamhälle. Du får sedan prova på MÄNs metod Lilla rummet, en samtalsmetod som har använts av tusentals män, privat och på arbetsplatser, sedan #metoo startade. Mötet riktar sig främst till män, men alla kön är välkomna. Arrangör: Organisationen MÄN

Utescenen: 15.10-15.50 Syres heta stol: Vad vill Vänsterpartiet?

Syres chefredaktör diskuterar ideologi, visioner, arbetslinjen, invandring, rasism, integritetsfrågor, droger, djurrätt, GAL-TAN, tillväxt, miljöfrågor och mycket annat med företrädare för V. Medverkande:  Nooshi Dadgostar, Vice ordförande, Vänsterpartiet. Samtalsledare: Lennart Fernström, chefredaktör på Syre. Arrangör: Syretidningarna.

Innescenen: 15.45-16.35 Hur står det till med totalförsvarsplaneringen?

Svenska Lottakåren bjuder in myndigheter till ett samtal i Almedalen kring totalförsvarsplaneringen. OBS! föranmälan krävs. Myndighetssverige har återupptagit totalförsvarsplaneringen. Bevakningsansvariga myndigheter, regioner och kommuner står inför ett omfattande arbete för att öka kunskapen och förståelsen för vilka åtgärder som behöver vidtas i händelse av höjd beredskap eller krig för att:

skydda civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och

lämna stöd till Försvarsmakten. Mycket har gjorts men mycket återstår. Vilka frågor brottas din myndighet med? Det har gått lång tid sedan myndigheterna senast genomförde planering, vad för institutionell kunskap tycker du att ni har tappat? Nu när planeringen pågår inför TFÖ 2020, vad fokuserar ni på? Vad är det viktigaste fokus för din myndighet i er planering av krisorganisation och höjd beredskap? Svenska Lottakåren bjuder in till ett samtal under Almedalen för att ge dig möjlighet att ta del av erfarenheter från andra och dela med dig av dina. Föranmälan krävs då platserna är begränsade. Anmäl dig till anna.nuback@svenskalottakaren.se senast 25 juni. Medverkande: Anna Nubäck, generalsekreterare Svenska Lottakåren. Caroline Bergström, informationssäkerhetssamordnare med många års erfarenhet av kris-, beredskapsfrågor och civilt försvar, Länsstyrelsen i Gotland. Ulla Bäckström, FOS Gotland. Samordnat civilsamhället kring en gemensam plattform för civilt försvar.Hur frivilliga kan stödja i arbetet med civilt försvar?” Arrangör: Svenska Lottakåren

Utescenen: 16.00-16.50 Samhällets ansvar eller individens val?

De senaste åren har debatten om vilka som har störst ansvar att lösa klimatkrisen blivit allt hetare: är det staten, företagen eller vi som enskilda individer? Ord som flygskam och barnskam har poppat upp liksom sociala medier-konton som Aningslösa influencers där man försöker ”skamma” individer för att få dem att göra andra val. Samtidigt har pressen mot regeringarna ökat, inte minst genom rörelser som Extinction Rebellion och Fridays for Future. Kan vi fokusera på båda sakerna samtidigt, eller finns det risk för att fokus i debatten hamnar snett? Medverkande: Maja Rosén, Vi håller oss på jorden. Göran Finnveden, Professor i Miljöstrategisk analys, KTH. Martin Klepke, Politisk redaktör på Arbetet. Moderator: Valdemar Möller, Syretidningarna. Arrangör Syretidningarna.

16.50-17.35 Eftersnack.

Utescenen: 17.00-18.10 Den positiva valdebatten.

Utan svartmålning och medvetna misstolkningar debatteras ideologi, visioner, arbetslinjen, invandring, rasism, integritetsfrågor, droger, djurrätt, GAL-TAN, tillväxt, miljöfrågor och mycket annat. Partierna har bjudits in till en till en diskussion om vad de själva vill göra. Debatten kommer utformas i en lättsam form men med en seriös grund. Upplägget kommer delvis påminna om radioprogrammet “På minuten” med politiska redaktörer med olika politiska färger som domare. Men istället för upprepningar och tvekande är svartmålning och misstolkning av andras idéer det som är bannlyst. Medverkande: Gita Nabavi, Partiledare, Feministiskt Initiativ. Johanna Elgenius, Biträdande partisekreterare, Liberalerna. Hanna Gunnarsson, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Rasmus Ling, Riksdagsledamot, Miljöpartiet. Domare: Susanne Nyström, ledarskribent Eskilstuna-Kuriren. Moderator: Lennart Fernström, chefredaktör på Syre. Arrangör Syretidningarna

18.20-20.30 Rasism i Sverige idag – Antirasistiskt mingel

De högerextrema rörelserna tar alltmer plats och i våra riksdagspartier ser vi en tydlig anpassning till högerpopulistisk retorik och politik. Vi måste lyfta det motstånd som finns i samhället. I Almedalen förra året var det många som avstod från att komma för att ett rasistiskt parti med tillstånd att demonstrera betedde sig hotfullt och våldsamt på ön. Vi måste se till att lyfta det motstånd som finns i samhället. Inom civilsamhället, bland enstaka politiker, inom media och inom skolväsendet är vi många som säger ifrån. Som blockerar utvisningar, strejkar från skolan, stänger ute och säger stopp till rasistiska partier, för diskussionen och vägrar föra diskussionen. Kom in och lyssna på på spännande samtal från scen och delta i spännande samtal under vårt antirasistiska mingel. Medverkande: Civil Right Defenders, Refugees welcome, Syretidningarna.

Utescenen: 18.30-19.00 Hat, hot och trakasserier – vardag för opinionsbildare

Den som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter får i allt högre omfattning räkna med att trakasseras, kartläggas och attackeras såväl online som offline. Hatbrott, hot och troll-kampanjer minskar utrymmet för opinionsbildande förändringsaktörer att verka – och leder dessutom till stora påfrestningar med utsatthet och ohälsa som följd. Civil Rights Defenders gjorde tidigt under 2019 ett unikt nedslag i verkligheten för svenska frilansande journalister, oberoende skribenter, samhällsfokuserade författare och enskilda opinionsbildare. I den utredning som presenterades i nära anslutning till Internationella dagen för pressfrihet kunde CRD visa hur svenska opinionsbildare utsätts för enorma påfrestningar – enbart för att de försöker bidra till det offentliga samtalet rörande jämställdhetsfrågor, mångfald och likabehandling. Särskilt utsatta tycks opinionsbildare vara på grund av kön, rasifiering och identitet. Frågan om utsatthet för de opinionsbildare som inte har uppbackning av större arbetsgivare eller säkerhetsorganisationer är akut och angår hela det svenska civilsamhället. Medverkande: Marcin de Kaminski, chef för avdelningen för skydd och säkerhet av utsatta försvarare av mänskliga rättigheter, Civil Rights Defenders. John Stauffer, Chefsjurist, Civil Rights Defenders. Arrangör: Civil Right Defenders

Utescenen: 19.00-19.30 Bekämpning av rasism och nynazism med rättsliga medel.

Robin Harms, specialsakkunnig och enhetschef vid DO i Finland berättar om ombudsmannens arbete mot hatbrott och om rättsprocesserna i Finland mot Nordiska Motståndsrörelsen och dess medlemmar.  Katri Linna, jurist vid Civil Rights Defenders inleder med en lägesbeskrivning om förhållandena i Sverige. Medverkande: Robin Harms, Enhetschef DO Finland. Katri Linna, Jurist, Civil Rights Defenders. Arrangör: Civil Rights Defenders

Onsdag 3 juli

9.00-22.00 Syregården – Miljö och klimat – vart är vi på väg? 

Hur gör vi för att vända samhällsutvecklingen så den blir hållbar? Vilka sätt är bäst att förändra på? Vilka miljöfrågor får plats i debatten?

Vi diskuterar, kärnkraft, solidariskt miljöansvar, den gröna rörelsens utveckling och mycket mer. Hur ser du på Miljöfrågor? Diskutera med oss från Syre och övriga organisationer på plats så bygger vi tillsammans upp den gröna rörelsen!

Utescenen: 9.00-9.50 Rent mjöl i soppåsen? – Anta kampen mot matsvinnet Sverige!
Varje dag går 815 miljoner hungriga samtidigt som en tredjedel av den mat som produceras världen över går förlorad som matsvinn. Ett enormt resursslöseri – men lösningar finns!
Årets pristagare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award har blivit internationellt uppmärksammad för sitt politiska engagemang mot matsvinn. Som aktivist och folkvald politiker har han lyckats driva igenom lagstiftning som gör det olagligt för butiker att slänga mat. Nu vill han att fler länder ska ta efter för att minska hungern. Ställer svenska aktörer upp i kampen mot matsvinn? I Göteborg har en framgångsrik modell för minskat matsvinn som prövats på 600 offentliga storkök och Göteborgsmodellen kommer nu ligga till grund för en Sverigemodell som tas fram av Livsmedelsverket. Maten vi äter och slänger är en global angelägenhet som kräver insatser internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Men vem ska ta initiativen och hur kan matsvinnet bäst bekämpas? Medverkande: Caroline Petersson, Moderator, Göteborgs centrum för hållbar utveckling. Christina Linnerhag, Göteborgsmodellen för minskat matsvinn, Projektledare, Göteborgs stad. Rebecka Hallén Jorquera, Konferencier, GAME/Agenda 2030 i Väst. Arrangör: Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Win Win Gothenburg Sustainability Award, GAME/Agenda 2030 i Väst, Siani, Focali.

Utescenen: 10.00-10.50 Miljöfrågans sociala dimensioner.
En skattehöjning på bensin blev startskottet för Frankrikes gula västar. Idag står rörelsen för allmän kritik av politik som slår neråt men den visar också att miljökampen kräver socialt ansvar. Hur kan jämställdhet och rättvisa bli till redskap i bygget av ett hållbart samhälle? Medverkande: Ewa Larsson, Gröna kvinnor. Carl Schlyter, Partiet Vändpunkt. Hanna Nelson, policyrådgivare för Oxfam. Moderator: Benita Eklund. Arrangör: Syretidningarna
10.50-11.35 Eftersnack.

Innescenen: 10.45-11.35 Hur står det till med totalförsvarsplaneringen?

Svenska Lottakåren bjuder in myndigheter till ett samtal i Almedalen kring totalförsvarsplaneringen. OBS! föranmälan krävs. Myndighetssverige har återupptagit totalförsvarsplaneringen. Bevakningsansvariga myndigheter, regioner och kommuner står inför ett omfattande arbete för att öka kunskapen och förståelsen för vilka åtgärder som behöver vidtas i händelse av höjd beredskap eller krig för att: skydda civilbefolkningen,

säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och lämna stöd till Försvarsmakten. Mycket har gjorts men mycket återstår. Vilka frågor brottas din myndighet med? Det har gått lång tid sedan myndigheterna senast genomförde planering, vad för institutionell kunskap tycker du att ni har tappat? Nu när planeringen pågår inför TFÖ 2020, vad fokuserar ni på? Vad är det viktigaste fokus för din myndighet i er planering av krisorganisation och höjd beredskap? Svenska Lottakåren bjuder in till ett samtal under Almedalen för att ge dig möjlighet att ta del av erfarenheter från andra och dela med dig av dina. Föranmälan krävs då platserna är begränsade. Anmäl dig till anna.nuback@svenskalottakaren.se senast 25 juni. Medverkande: Anna Nubäck, generalsekreterare Svenska Lottakåren. Caroline Bergström, informationssäkerhetssamordnare med många års erfarenhet av kris-, beredskapsfrågor och civilt försvar, Länsstyrelsen i Gotland. Ulla Bäckström, FOS Gotland. Samordnat civilsamhället kring en gemensam plattform för civilt försvar. Camilla Asp, chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB. Arrangör: Svenska Lottakåren

Utescenen: 11.00-11.50 Green New Deal – från ord till aktion.
I USA talar allt fler politiker om nödvändigheten med en ”Green New Deal”, en politik med målet att tackla klimatförändringar med jämlikhet, sociala reformer och energieffektivitet. Är ett så radikalt reformprogram troligt i kapitalismens högborg? Hur ser det ut i resten av världen? Medverkande: Lina Brunelius, Greenpeace. Jens Ergon, Författare klimatreporter för bl.a SVT Vetenskap. Anders Wijkman, klimatpolitisk expert samt f.d EU-parlamentariker. Moderator: Klas Lundström, reporter, Syre Global. Arrangör: Syretidningarna

11.50-12.35 Eftersnack.

Innescenen: 11.45-12.35 Vi konsumerar mer och mer trots att vi redan har vad vi behöver. Hur kan e-kronan lösa detta?

Att banker skapar pengar i samband med lån gör att vi kan spendera nu och betala tillbaka i framtiden. Lånen driver upp värdet på bostäder och aktier och vi tror oss då ha råd att ta ytterligare lån och konsumera ännu mer. Är e-kronan, pengar utgivna av riksbanken, det första steget mot en lösning? Idag skapas pengar av banker i samband med lån. Den som lånar får alltså resurser idag mot löfte att betala tillbaka i framtiden. Då lånen oftast används till att köpa tillgångar som aktier och bostäder så kommer värdet på dessa att stiga och de kan belånas ytterligare varvid skulden till framtiden blir ännu större. De redan rika som äger dessa tillgångar har blivit ännu rikare och har då råd att konsumera mer än vad de egentligen behöver. Men en lösning finns: reformen Sovereign Money (som Schweiz folkomröstat om 10 juni) där i stället Riksbanken ger ut alla pengar och bankerna endast lånar ut vad de först har lånat in. Vi lånar då inte längre av framtiden utan av någon som avstår att använda sina pengar idag. Ett stort steg på vägen är e-kronan som Riksbanken nu utreder. Helikopterpengar, d.v.s. nya pengar som ges ut utan skuld direkt till medborgarna innebär att skulden till framtiden slutar växa och när hela reformen är genomförd kommer denna skuld till framtiden vara borta. Medverkande: Lars Alaeus, Ordförande, Positiva Pengar Arrangör: Positiva pengar

Utescenen: 12.00-12.50 Finns det plats för fler gröna partier?

Miljöpartiet har tvingats till tunga kompromisser och nya partier startas upp för att bevara de gröna idéerna. Men MP fick bara 4 procent i förra riksdagsvalet och tappar de ytterligare åker de ur. Har den gröna rörelsen råd med fler partier? Har den gröna ideologin råd med bara ett? Arrangör: Syretidningarna

12.50-13.35 Eftersnack 

Innescenen: 12.45-13.35 Vi är inte bortskämda – vi är livrädda

Varför klimatstrejka? Vad är det som ska uppnås med klimatstrejkerna och vilka principer utgår klimatstrejkarna ifrån? Hur ska vi som samhällsmedborgare agera för att förändra samhället? Seminariet behandlar klimatfrågan ur ett ungdomsperspektiv, med fokus på klimatstrejkerna. Arrangör: Fridays For Future, Klimataktion, Syretidningarna.

Utescenen: 13.00-13.50 Kan kärnkraft rädda klimatet?
Högerpartierna i Sverige tävlar nu om vem som är mest kärnkraftsvänlig. Detta bygger på uppfattningen att kärnkraften inte släpper ut några växthusgaser, att olycksriskerna är minimala och att en stabil elförsörjning är värd att subventionera. Med hjälp av några av Sveriges främsta experter på området ska vi granska kärnkraftsvurmen i sömmarna. Är det bara en kvarleva från linje 1 i folkomröstningen ? Hur mycket el är det hållbart att generera? Vad kostar olika former av energi att producera? Vilka utsläpp står kärnkraften för? Hur är det med olycksriskerna? Kräver elbilsutvecklingen en utbyggd kärnkraft? Finns det någon lösning på avfallsproblemet? Vilka är alternativen? Medverkande: Tomas Kåberger, CTH. Göran Bryntse, SERO. Lars Broman, FMKK. Moderator: Jan Strömdahl, FMKK. Arrangör: Folkkampanjen mot Kärnkraft-kärnvapen.

Innescenen: 13.45-14.35 Matens pris – vem försörjer vem? (The cost for food -who pays the price?)
Småskaliga bönder, framförallt kvinnor förser större delen av världen med mat. I Afrika producerar kvinnliga bönder hela 90 procent av kontinentens mat och de bidrar till ungefär hälften av den globala livsmedelsförsörjningen. Samtidigt ser vi hur multinationella företags makt i matproduktionen ökar i hela kedjan. Det industriella jordbruket använder 75 procent av planetens jordbruksmark och orsakar en stor mängd växthusgaser. Flera FN rapporter har lyft att vägen framåt för en hållbar matproduktion är att utveckla det småskaliga agroekologiska jordbruket. Samtidigt är de småskaliga böndernas ekonomi sårbar och de är politiskt marginaliserade. Det är politisk vilja som krävs för att ställa om till en hållbar matproduktion. Vi låter en panel diskutera vägen framåt och hur vi ska lyckas med de nödvändiga förändringarna. Small-scale farmers, especially women, provide food to most of the world. In Africa, female farmers produce as much as 90 percent of the continent’s food and contribute about half of the global food supplies. We will discuss how to adjust to a sustainable food production. Medverkande: Louise Lindfors, Generalsekreterare, Afrikagrupperna. Gloria Jimwaga, Policyrådgivare mat och markrättigheter, Afrikagrupperna. Jakop Dalunde, Miljöpartiet. Anders Österberg, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Arrangör: Afrikagrupperna

Utescenen 14.00-14.30 Kärnkraften skadlig för klimatet Arrangör: SERO

Utescenen: 14.35-14.50, Kärnkraftens avfall, problem och möjligheter Arrangör: SERO

Innescenen: 14.45-15.35 Klimatkollaps? På väg mot utrotning – vad kan vi göra?
Vi kan inte blunda för verkligheten längre. Den globala uppvärmningen går snabbare än vad forskningen kunnat förutse, utrotningen av arter hotar inte bara insekter och vilda djur. Vad kan vi göra? Är det för sent? Är du som vi orolig för vår framtid och för att beslutsfattarna inte agerar mot den ekologiska kollaps vi ser närma sig med stormsteg? Extinction Rebellion är en internationell rörelse som använder fredlig civil olydnad eftersom vi anser att det är nödvändigt. Vi är beredda att möta vår tids ödesfrågor och den sorg som de väcker. Det är kärlek och omsorg om vår gemensamma framtid som driver upproret och får det att växa. Vi ber människor att samla mod och kollektivt göra det som krävs för att åstadkomma förändring. Det är vår rätt och vår skyldighet att agera nu. XR kräver: TALA KLARSPRÅK. Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande omställningen är. AGERA NU. Regeringen måste agera omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025. STÄRK DEMOKRATIN. Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet. Medverkande: Paula Richter, Psykolog och aktivist, Extinction Rebellion. Arrangör: Syretidningarna & Extinction Rebellion.

15.40-15.30 Eftersnack

Utescenen: 15.00-15.50 Hur mycket atomskit tål Bottenviken.

Finska Fennovoima med ryska Rosatom som största ägare planerar att bygga ett kärnkraftverk på en tidigare vacker udde vid Pyhäjoki. Det högaktiva avfallet vill man spränga ner i berget i närheten för 100 000 års förvaring. Nästan alla svenska kommuner vid Bottenvikskusten har protesterat mot det finsk-ryska projektet. Det finns också ett lokalt motstånd i Finland. Men den politiska makten i landet har hittills stött projektet även om bygglovet dröjer. Fortum har gått in som delägare men främst handlar det om ett ryskt strategiskt intresse och en hamn vid den grunda och känsliga Bottenviken. Medverkande: Elisabeth Holmström, Kärnkraftsfritt Bottenviken. Leea Parhiala, Jordens Vänner Finland. Moderator: Jan Strömdahl, FMKK Arrangör: Folkkampanjen mot Kärnkraft-kärnvapen, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Milkas.

Utescenen: 16.00-17.50 Kunskapsbaserad klimatpolitik och klimatsmarta lärosäten – hur når vi dit?
Varför demonstrerar studenter för klimatet? Vad säger forskningen om klimatutmaningarna? Hur kan våra lärosäten bli mer klimatsmarta? Ett upprop för klimatet och vikten av en kunskapsbaserad klimatpolitik. Vi kommer bjuda på spännande samtal och ekologisk glass! Gäster som deltar är makthavare med inflytande över universitet, högskolor, Sveriges klimat- och miljöarbete samt representanter från flera av partiernas studentförbund. Arrangör: Gröna Studenter

18.00-19.30 Syres Korv- och burgarfest!

EU vill förbjuda vegokorvar och -hamburgare att kallas just korvar och hamburgare. För vems skull finns detta förslag, är det verkligen för konsumenternas bästa eller är det köttlobbyn som agerar i desperation? Vegotrenden ökar kraftigt – spelar det då någon roll vad produkterna kallas? Kom in på gården och smaka Max vegoburgare och delta i samtalen! Medverkande: MAX, Svensk mat- och miljöinformation. Syretidningarna.

 
Utescenen: 18.00-18.50 Klimatsmart mat i offentlig sektor – vilken är bästa strategin? Med utdelning av priset Almedalens klimatsmartaste mat

Maten står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan. Offentlig sektor kan föregå med gott exempel genom den egna måltidsverksamheten. Det mest effektiva sättet att minska matens klimatpåverkan är att dra ner på eller utesluta animalierna och satsa på vegetabilier. Hur jobbar myndigheter med detta? Vi behöver mat, men dagens matproduktion ger upphov till allvarliga miljöproblem och bidrar till stora växthusgasutsläpp. Forskningen fokuserar allt mer på lösningar på dessa problem och miljörörelsen tar fram information och verktyg för att kunna göra hållbara matval. Vi får höra om effektiva lösningar, verktyg och framgångsrika exempel från offentlig måltidsverksamhet. Vi avslutar med att dela ut priset ”Almedalens klimatsmartaste mat” till den offentliga aktör som under Almedalsveckan jobbat bäst med att lyfta matens klimatpåverkan – och själva bjudit på klimatsmart mat. Medverkande: Per-Anders Jande, ordförande, Svensk mat- och miljöinformation. Gustav Johansson, matbloggare, Jävligt Gott. Anna-Clara Acevedo, politiskt sakkunnig, Djurens Rätt. Mattias Goldmann, vd, Fores. Lovias Roos, ordförande, Fältbiologerna. Lennart Fernström, Chefredaktör, Syre. Arrangör: Syretidningarna, Svensk mat- och miljöinformation, Vegonorm, Greenpeace Sverige, Fältbiologerna, WWF, PUSH Sverige, Gröna liberala tankesmedjan Fores, Djurens Rätt, Jävligt Gott, Medveten Konsumtion 

Torsdag 4 juli

10.00-16.00 Syregården – Hur skapar vi en hållbar ekonomi?

Dagens ekonomiska system är ohållbart ur många aspekter, det leder till stora ekonomiska klyftor, klimatförstöring och finanskriser. Vi synliggör problemen och dess orsaker samt diskuterar innovativa och konstruktiva idéer på hur ett mer hållbart ekonomiskt system kan skapas! Hur ser du på en hållbar ekonomi? Diskutera med oss från Syre och övriga organisationer på plats så skapar vi tillsammans förutsättningar för ett hållbarare samhälle!

Medverkande: Syretidningarna, Positiva pengar, Oxfam.

Utescenen: 10.00-10.50 Skuldfria pengar – nödvändigt för att lösa miljöproblemen?

98 procent av Sveriges pengar har skapats av banker ur tomma intet i samband med lån. Ju mer pengar bankerna skapar desto snabbare förbrukas naturens resurser. Vi spenderar pengarna nu men måste betala tillbaka i framtiden. Miljön får betala priset. Kan detta lösas genom att ändra hur pengar skapas? Varmt välkommen på en paneldebatt om framtidens stora reformer för att bygga ett rättvist, hållbart och demokratiskt bank- och penningsystem.

Medverkande: Viktor Person, Positiva Pengar. Lars Alaeus, Positiva Pengar. Harald Enoksson, Doktorand i Nationalekonomi, Oslo universitet. Kristoffer Lüthi, Ekobanken. Mathias Eklöf, Rethinking Economics. Carl Schlyter, Partiet Vändpunkt. Samuel Kazen Orrefur, Positiva Pengar. Arrangör: Positiva Pengar.

Innescenen: 11.00-12.40 Kan en basinkomst finansieras och hur ska den i så fall utformas?
Ett av de vanligaste argument mot basinkomst är att det inte går att finansiera. Men det finns ett antal beräkningar som visar på hur en basinkomst i Sverige på olika nivåer kan finansieras. Medverkande: Christian Engström, fd EU-parlamentariker, Piratpartiet, Lennart Fernström, Chefredaktör Tidningen Syre. Moderator: Benita Eklund. Arrangör Syretidningarna.

12.50-13.35 Eftersnack.


Utescenen: 13.00-13.50 Varför bör vi bry oss om klimatojämlikhet?
Klimatojämlikheten är dubbel. De rikaste tio procenten i världen står för uppåt 50% av alla CO2-utsläpp. Samtidigt står den fattigaste hälften, som får bära de tyngsta konsekvenserna av klimatkrisen, bara för ca 10% av utsläppen. Varför är klimatojämlikhet ett problem, och vad kan göras åt den? Ett samtal om klimatojämlikhet där vi diskuterar hur de mänskliga konsekvenserna av klimatkrisen ser ut idag, vilka det är som drabbas hårdast, vad som bör göras för att hjälpa dem, samt hur Sverige kan minska sin negativa påverkan på klimatojämlikheten. Medverkande: Ulrika Modéer, Assisterande generalsekreterare, UNDP. Erik Lysén, Internationell chef, Svenska kyrkan. Robert Höglund, Kommunikationschef, Oxfam Sverige. Moderator: Hanna Nelson, Oxfam Sverige. Arrangör: Oxfam.


14.00-14.50 Varför arbetar vi? Behöver vi arbeta i framtiden?

Alla partier har de senaste 30-åren tävlat om vem som kan skapa flest jobb. Under samma period har vi fördubblat produktionseffektiviteten och arbetslösheten har ökat, oavsett färg på regeringen. Gör automatiseringen att vi kan jobba mindre och ska vi i så fall hitta på nya jobb eller bara slappa? Medverkande: Lennart Fernström, Chefredaktör Tidningen Syre. mfl. Arrangör Syretidningarna.

14.50-14.35 Eftersnack.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV