Glöd · Debatt

”Stoppa importen av rysk olja och gas – och inför en princip om energisolidaritet”

”Baserat på IEA:s underlag vill vi även vi se: Förbud mot allt inrikesflyg där tåget tar mindre än sex timmar.

Svenskarna förtjänar politiska ledare som bättre förvaltar deras vilja att hjälpa, skriver Gröna Studenter, Miljöpartiets studentförbund.

DEBATT. Bilderna från Butja i Ukraina vittnar om något som är mycket svårt för många priviligierade svenskar att ta in. Men betydligt enklare att ta till sig är det faktum att Sveriges import av rysk energi genererar pengar till Putins krigskassa.

I helgen hölls konserten Hela Sverige skramlar. Att ge pengar till hjälporganisationer som i skuggan av kriget gör oumbärliga insatser är oerhört bra. Men att svenska bilar och svenskt flyg fortfarande drivs med rysk olja ger insamlingen en bitter eftersmak.

I solidaritet med det ukrainska folket måste Sverige nu göra två avgörande saker: Stoppa importen av rysk olja och gas, och skramla — inte bara pengar — utan även energi.

Ett svenskt importstopp skulle omedelbart minska penningflödet till Putin och samtidigt sätta press på resten av EU att följa efter. USA och Storbritannien har redan tagit olika beslut om importstopp. Inom EU går åsikterna isär. Polen och Litauen har valt att gå före resten av EU och stoppat rysk kol och gas.

Genom att skramla energi eller – som Miljöpartiet uttrycker det i sitt förslag –“införliva en princip om energisolidaritet”, skulle Sverige kunna öka sin energiexport och underlätta för länder med stort beroende av rysk energi att säga ja till ett importstopp på EU-nivå.

En av de största bromsklossarna är Tyskland, som kommer att behöva göra stora förändringar i sin energikonsumtion. En princip om energisolidaritet i Sverige kan även sätta exempel för minskad energianvändning och visa att vi gör det svåra tillsammans.

Tyvärr är de flesta partier eniga om att fortsätta att finansiera kriget. Det bekräftades av M:s pumppolitiska talesperson Rosencrantz och miljö- och klimatminister Strandhälls (S) bedrövliga medverkan i Agenda under söndagskvällen.

Resonemangen var obegripliga. Strandhäll underströk att Sverige har ett väldigt litet beroende av rysk energi, men ändå inte ska gå före EU. När journalisten lyfte exemplet Litauen svarade ministern att Litauen har ett väldigt litet beroende av rysk gas, och därför kan gå före EU. På frågan om det är dåligt att Litauen går före svarade ministern nej.

Nyligen listade internationella energiorganet IEA akutåtgärder för att minska användningen av olja respektive gas. Listan med åtgärder riktades bland annat till regeringar. Sveriges regering skulle med listan som underlag kunna lägga förslag och ge rekommendationer som under pandemin. Det har den inte gjort. I stället har den sänkt drivmedelspriset och delat ut pengar till alla bilägare.

Även efter ett eventuellt svenskt importstopp krävs åtgärder för att minska energianvändningen. Dels för att bromsa en skenande klimatkris, dels för att en fortsatt stor användning av fossila bränslen driver upp priserna globalt vilket slår mot sårbara hushåll i fattigare länder, inte sällan med social instabilitet eller till och med upplopp som följd.

För att stötta de som drabbas värst i Sverige krävs riktade, träffsäkra stöd. Och sådana har Miljöpartiet också föreslagit. Gröna Studenter stöder helhjärtat Miljöpartiets förslag om importstopp och en princip om energisolidaritet.

Baserat på IEA:s underlag vill vi även vi se:
• Förbud mot allt inrikesflyg där tåget tar mindre än sex timmar.
• Sänkt hastighet på motorvägar med 20 kilometer/timmen och åtgärder för kraftigt minskad biltrafik i städer.
• Rekommendation till hushåll och företag om sänkt inomhustemperatur med minst en grad.

Nio av tio svenskar är för ett importstopp av rysk energi.  När Ukrainas president i sitt tal till Sveriges riksdag bad om ett svenskt importstopp fick han stående ovationer av samtliga ledamöter. När Miljöpartiet lade förslag om importstopp röstade alla utom Vänsterpartiet emot.

Vi svenskar vill hjälpa till, det visar inte minst helgens insamlingsgala. Vi förtjänar politiska ledare som kan förvalta vårt engagemang. Hittills är det bara Miljöpartiet som fullt ut uppvisat det ledarskapet.

Felicia Olsson – språkrör Gröna Studenter • Sigurdur Andersson – språkrör Gröna Studenter

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV