Radar · Inrikes

Tågförseningar kan åtgärdas − ”Relativt enkelt”

Under senare år har störningar i järnvägstrafiken blivit ett stort problem för många resenärer.

Försenade eller inställda tågavgångar är numera mer regel än undantag. Men det finns relativt enkla åtgärder att ta till för att förbättra järnvägstrafikens punktlighet, visar ny forskning.

Störningar i tågtrafiken är något som många fått erfara under senare år, inte minst sommarens tågresenärer. Bara under de första sex månaderna 2022 har andelen inställda eller försenade tågavgångar varit fler än på tio år.

Men det finns konkreta, relativt enkla åtgärder, som kan förbättra tågtrafikens punktlighet, berättar Carl-William Palmqvist, forskare vid Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2) och Lunds universitet. Det handlar bland annat om att systematisera kvalitetsarbetet och fokusera på både teknik, underhåll och tidtabeller, samt på bättre information till resenärer.

Bättre kalkylering och information

Enligt Carl-William Palmqvist bli små förseningar på något minut, som de flesta störningarna egentligen handlar om, mycket längre på grund exempelvis felaktiga beräkningar av hur lång tid det tar för resenärer att stiga av och på tåget. Information om var resenärerna kan vänta på perrongen för att enklast nå önskad plats på tåget, skulle kunna vara ett relativt enkelt, men effektivt redskap för att göra tidtabellerna mer punktliga.

− I tidtabellerna underskattas nu systematiskt hur lång tid som krävs vid varje uppehåll, när resenärer ska gå av och på tåget, säger Carl-William Palmqvist i ett pressmeddelande.

Banarbeten genomförs på trafiktider

Ett annat problem som orsakar upprepade störningar i trafiken är banarbeten, både akuta insatser och planerade sådana. Det är ett resultat av år av otillräckligt underhåll av järnvägarnas infrastruktur, som har lett till slitage, bristande prestanda. Omfattande underhållsarbeten är i många fall oundvikliga. Men med bättre planering av hur och när underhållsarbeten ska genomföras, skulle även dess påverkan på trafiken kunna reduceras betydligt, menar Carl-William Palmqvist.

− De servicefönster som finns för planerat underhållsarbete utnyttjas dåligt, istället utförs underhållsarbetet på tider avsatta för trafik. Omfattande akutinsatser försvårar naturligtvis planeringen, men nu tycks de leverantörer som utför underhållsarbetet sakna tillräckliga incitament för att utföra arbetet på tider som inte påverkar trafiken.

För resenärerna är järnvägstrafikens punktlighet a och o. En faktor som också påverkar huruvida det är möjligt − eller inte − att nyttja järnvägens fulla kapacitet.

− Systematiska förseningar bidrar till att järnvägstrafiken nu måste planeras med färre avgångar än vad som vore möjligt med bättre punktlighet, säger Carl-William Palmqvist.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV