Radar · Miljö

Kina har skickat in uppdaterad klimatplan

Kina har beslutat att inte finansiera fler kolkraftverk utomlands – men trots att landet nu skickat in en uppdaterad klimatplan (NDC) till Parisavtalet, kom det inget besked om att man tänker sluta bygga ut kolkraftverk inne i landet.

Nästan en tredjedel av de globala utsläppen sker i Kina, så det är förståeligt att världen hållit andan inför att landet ska skicka in en uppdaterad klimatplan till Cop26 i Glasgow. När planen nu är inskickat är den välkomnad, men kritiseras för att vara otillräcklig för att världen ska nå Parisavtalets mål.

Parisavtalets grundbult är ländernas frivilliga bidrag för hur de tänker bidra till att hålla jordens uppvärmning en bra bit under två grader och sträva mot 1,5 grader. Planer som enligt Parisavtalet ska uppdateras vart femte år. Tanken är att det ska leda till alltmer ambitiösa bidrag. Men Kinas klimatplan är bara marginellt mer ambitiös när den nu uppdateras, konstaterar den brittiska tidningen The Guardian.

Utsläppen kommer att nå sin topp före 2030 och reduceras till nettonoll 2060. Något som ett stort antal forskare påpekat är oförenligt med att sträva mot 1,5 graders uppvärmning.

Skillnaden jämfört med planen som presenterades 2015 är främst tekniska. Bland annat ska andelen förnybar energi i primärenergimixen öka från 20 procent till 25 procent till 2030. Man avser också fortsätta sina satsningar på trädplanteringar, något som krävs för att realisera målet om nettonollutsläpp då en betydande andel av energiproduktionen kommer att vara från kol även 2060. Men strategin kan visa sig vara riskabel. Som Syre tidigare berättat finns det flera risker kopplade till att låta naturen göra jobbet med att minska andelen koldioxid i atmosfären.

Läs mer: Sex risker med att låta naturen lösa klimatkrisen

Bland annat handlar det om att den skog som planteras inte visar sig bli så varaktig som man först hoppats på. Ju mer koldioxid som är bundet i biomassa desto mer ökar insatserna – om ekosystemen brinner upp, eller förstörs av exempelvis invasiva arter. förvandlas vad som var tänkt som en kolsänka till en utsläppspunkt.

Reaktionerna på Kinas klimatplan har inte låtit vänta på sig. Li Shuo från Greenpeace kallar det en ”missad möjlighet”.

”Kinas beslut om klimatplan kastar en skugga över den globala klimatansträngningen. Med bakgrund av de inhemska ekonomiska osäkerheterna, verkar landet tveksamt till att anta starkare kortsiktiga mål. En missad möjlighet till att visa på ambition”, skriver han på Twitter.

Och:

Planeten har inte råd med att det här blir det sista ordet. ”Beijing behöver presentera en bättre implementeringsplan för att säkra att utsläppen når sin topp före 2025”.

Läs mer:

Kina väntas släppa detaljer om årets viktigaste klimathändelse

Kina: Vi ska dra ner utsläppen tidigare

Stormakter stångas inför Cop26