Radar · Politik

Så vill EU-parlamentet skapa lagliga vägar för arbetskraftsmigranter

Gemensamma EU-regler för arbetskraftsinvandring behövs för att skapa lagliga vägar för arbetskraftsinvandring, anser Centerpartiets Abir Al-Sahlani.

Underlätta för arbetskraftsinvandring till EU. Den uppmaningen riktar EU-parlamentet till kommissionen. Ett sätt att skapa lagliga vägar in i unionen för dem som anlitar smugglare för farliga resor till Europa, anser centerpartisten Abir Al-Sahlani som författat förslaget. Socialdemokraterna varnar å sin sida för att fler kan komma att fara illa på arbetsmarknaden.

En databas över arbetssökande migranter och en talangförmedling där dessa kan matchas med arbetsgivare är två av de förslag som ska underlätta för arbetskraftsinvandring om EU-parlamentet får som de vill. Dessutom ska den som har arbetstillstånd kunna röra sig mellan EU:s medlemsländer. I onsdags röstade en stor majoritet för att uppmana kommissionen att lägga fram ny lagstiftning.

– Det här skulle göra att de europeiska företagen på ett lättare och mindre byråkratiskt sätt kan hitta kompetens, säger Centerpartiets EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani.

Hon menar att det förslag som hon är huvudansvarig för skulle öka tryggheten för dem som söker sig till Europa för att arbeta, inte minst för dem som i dag använder sig av smugglare för att komma in.

– En av mina drivkrafter har varit att skapa lagliga vägar in i EU för dem som idag utsätter sig själva för livsfara för att komma hit och jobba, säger Abir Al-Sahlani.

S: En nationell fråga

Johan Danielsson, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna, välkomnar förslag som tydligare information till migranter om vilka rättigheter de har på arbetsmarknaden, men vill inte se gemensamma EU-regler för arbetskraftsinvandring.

– Det ska vara en nationell fråga. För oss är det viktigt att vi inte ska ha arbetskraftsinvandring i yrken där vi inte har brist, säger Johan Danielsson.

I dag hör Sverige till de som har de allra mest liberala reglerna för arbetskraftsinvandring, något som Socialdemokraterna vill ändra. De vill återgå till ett system där behovet av arbetskraft prövas innan arbetsgivare får anställa personer bosatta utanför EU.

Abir Al-Sahlani kallar Socialdemokraternas linje för protektionistisk. Hon anser att behovet av arbetskraft är stort i Europa mot bakgrund av den åldrande befolkningen och av den ekonomiska återhämtningen efter pandemin.

– Socialdemokraterna är principiellt emot arbetskraftsinvandring, det hade inte spelat någon roll vilka förslag vi hade lagt fram, säger hon.

Låg lön och utebliven ledighet

Johan Danielsson pekar å sin sida på återkommande larmrapporter om hur arbetskraftsinvandrare utnyttjas, från såväl fackförbund som myndigheter. Många får varken den lön eller ledighet de har rätt till. För en del handlar det om arbete från tidig morgon till sen kväll, sju dagar i veckan.

– Man måste se hur det svenska systemet har fungerat i verkligheten och vilket utnyttjande av människor det lett till. Det är absolut ingenting vi vill exportera till europeisk nivå, säger Johan Danielsson.

Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiets EU-parlamentariker, har ingått i den grupp som arbetat fram förslaget. Hon menar att det krävs regleringar på europeisk nivå just för att komma till rätta med det utnyttjande av människor som redan sker på arbetsmarknaden.

– Det är ohållbart att fortsätta som det ser ut i dag. Dels bygger vi murar som gör det extremt svårt för människor att ta sig till Europa, dels utnyttjas de människor som ändå kommer på en arbetsmarknad som behöver dem.

Vägen till ny lagstiftning är lång. Det bygger på att EU-kommissionen först lägger fram ett förslag, sedan måste också medlemsländerna övertygas om att det är en bra idé. Men Alice Bah Kuhnke tror att beslut i den anda som parlamentet nu föreslagit kommer att fattas.

– Jag har svårt att se att medlemsländerna ska nonchalera den starka viljeinriktning som parlamentet visar, säger hon.

Läs mer:

Arbetskraftsinvandringens mörka baksida: ”Det är slaveri”

Jobbet gav Fahim chansen  att stanna

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV