Radar · Utrikes

Iran startar anrikning ‒ trots samtal med USA

Irans representant hos Internationella atomenergiorganet (IAEA), Kazem Gharib Abadi, vid förhandlingarna i Wien.

Iran meddelar på lördagen att landet startat en urancentrifug. Beskedet om åtgärden ‒ som strider mot kärnenergiavtalet ‒ kommer efter indirekta samtal mellan USA och Iran om hur avtalet ska kunna räddas.

Efter att de indirekta samtalen i Wien, där EU agerade medlare, bröts för helgen var tongångarna positiva.

– USA har lagt fram en mycket seriös idé och visat att vi menar allvar med avsikten att hitta en samstämmighet med Iran, om Iran vill hitta en samstämmighet, sade landets sändebud i Wien till den samlade presskåren, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

USA väntar nu på att Iran ska visa att man menar allvar med samtalen, enligt sändebudet.

USA:s delegation säger sig nu vilja se liknande ansträngningar från Irans sida.

– Vi har sett några tecken på det, men definitivt inte tillräckligt. Det finns fortfarande frågetecken om huruvida Iran vill ta samma pragmatiska som USA har tagit för att på nytt uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet.

Ett möjligt svar från Teheran kom på lördagen. Då sände statlig tv en ceremoni där tre urancentrifuger startades upp i anrikningsanläggningen Natanz, under president Hassan Rouhanis överinseende, rapporterar AFP.

Åtgärden bryter mot Irans åtaganden under det kärnenergiavtal som samtalen i Wien syftat till att rädda.

Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att Irans och USA:s delegationer har varit oense om vilka sanktioner som USA borde lyfta för att Iran ska vara villigt att återuppliva kärnenergiavtalet. Teheran har krävt att alla sanktioner som USA:s förre president Donald Trump införde ska tas bort, vilket Washington motsätter sig.

Fakta: Iranavtalet och sanktionerna

Kärnenergiavtalet JCPOA undertecknades 2015 av Iran och av vad som kallas ”P5+1” – de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd (Frankrike, Kina, Storbritannien, Ryssland och USA) samt Tyskland.
Avtalet syftade till att förhindra att Iran utvecklar kärnvapen – efter decennier av global rädsla för detta.
I utbyte skulle internationella sanktioner mot Iran hävas. JCPOA gav bland annat insyn i Irans atomenergiprogram samtidigt som detta bantades kraftigt.
2018 lämnade dock USA:s president Donald Trump avtalet och därefter har det knakat rejält i fogarna. USA återinförde tuffa sanktioner mot landet, vilket har påverkat andra länders möjligheter att handla med Iran.
Iran har bekräftat att man har börjat anrika uran på samma nivå som före kärnenergiavtalet.