Radar · Miljö

Franskt spårbyte ‒ förbjuder korta flygresor

Korta inrikesflygningar hör det förflutna till, om president Macron får som han vill.

Tar resan under 2,5 timmar med tåg? I så fall är det förbjudet att flyga, enligt Frankrikes senaste klimatpolitiska påbud.

Beslutet som den franska nationalförsamlingen fattade sent på lördagskvällen gäller inrikesflygningar och utgör en del av president Emmanuel Macrons bredare klimatpaket. Målet är att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till 2030, räknat från 1990 års nivå.

Inhemska flygbolag har drabbats hårt av reserestriktioner under pandemin och branschföreträdare har riktat hård kritik mot tajmingen. Men det avfärdas av industriministern Agnès Pannier-Runacher.

– Vi vet att flyget bidrar till koldioxidutsläppen och att klimatförändringarna innebär att utsläppen måste minskas, säger hon till radiokanalen Europe 1.

Flygindustrin kan dock glädjas åt förra veckans besked om att staten går in med fyra miljarder euro i krisande Air France. Industriministern uppger att hon inte ser någon motsättning mellan statsbidraget och den nya klimatgiven.

– Vi måste också stötta våra företag och inte låta dem kollapsa, säger Pannier-Runacher.

Klimataktivister har argumenterat för än skarpare lagstiftning och ett förbud mot flygresor där distansen motsvarat under fyra timmar med tåg.

Flygförbudet måste antas av senaten, och därefter behandlas ännu en gång i nationalförsamlingen, innan det blir lag.