Radar · Inrikes

Kostnader för social­bidragen ökar i kommunerna

Sveriges Kommuner och Regioner räknar med att kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer att öka med 30 procent till slutet av 2021.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat i två tredjedelar av Sveriges kommuner under sommarmånaderna. Det visar en undersökning som tidningen Arbetet gjort.

Tidningen Arbetets genomgång av ny statistik från Socialstyrelsen visar att kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat i två tredjedelar av Sveriges kommuner under sommarmånaderna. Var femte har ökat kostnaderna mer än 15 procent.

Under hela coronaperioden, mars till juli, har Sveriges kommuner sammanlagt lagt 180 miljoner eller knappt 4 procent mer på ekonomiskt bistånd jämfört med samma månader föregående år, skriver tidningen.

Orsaken till ökningen är flera och beror inte enbart coronapandemin. Bland annat har besparingar på Arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska program flyttat över kostnader från staten till kommunerna, uppger Sveriges kommuner och regioner, SKR, till Arbetet.