Radar · Nyheter

Wwoof: Jobba på ekologisk gård
 för mat och husrum

Wwoof är ett globalt nätverk för ekologiska gårdar. Som privatperson går det att ansluta sig – och sedan åka iväg och arbeta i utbyte mot mat och husrum.

Wwoof står för Worldwide opportunities on organic farms, översatt till svenska: möjligheter på ekologiska gårdar runt om i världen. Bara i Sverige finns det 154 bönder och odlare som är anslutna och 793 volontärer.

Wwoof:s verksamhet fungerar som en digital mötesplats för ekologiska gårdar som behöver hjälp och intresserade volontärer. I utbyte för arbete på gårdarna erbjuds mat och husrum.

Arbetsuppgifterna kan röra sig om alltifrån skörd och ogräsrensning till staketbygge.
Wwoof rekommenderar att stämma av med gården ordentligt först vad som ingår i de faktiska arbetsuppgifterna och antalet förväntade arbetstimmar varje dag. Enligt Wwoof brukar det röra sig om 4 – 6 timmar varje dag.

Det kan också vara bra att själv kolla om gården tidigare har haft volontärer och ta kontakt med någon eller några av dem. Hur var deras vistelse här? En del gårdar har kritiserats för att utnyttja arbetskraft utan att erbjuda någonting tillbaka, samtidigt som många berättar om välfungerande och givande utbyten.

Wwoof:s verksamhet har funnits sedan 1971 i Storbritannien och pågår nu i hela 132 länder. Sverige kom med 2005. Organisationen vill bidra till att sprida ett ekologiskt och hållbart sätt att leva på genom direkt och konkret kunskapsutbyte mellan människor.
För att vara med som ekologisk gård krävs inte någon officiell certifiering, som till exempel från Krav.

Både volontärer och ekologiska gårdar får betala en årsavgift till Wwoof för att kunna delta i nätverket.