Zoom

Specialkompetens som behövs – tänk utanför boxen

– Vi är väldigt noggranna, har bra ögon för detaljer och tar inte något för givet. Det säger verksamhetschefen på företaget Left is Right, Lotta Rizzo.

Hon tillhör själv det som alltfler jobbrekryterare pratar om som en eftertraktad resurs – den neuropsykiatriska mångfalden. Vad betyder det? Det handlar om människor med en förmåga att tänka annorlunda. Till den här gruppen hör till exempel personer med adhd och olika former av autism som Aspergers syndrom.

För en del handlar det om att kunna lära sig nya saker både snabbt och på djupet. En person inom autism-spektrat kan vara begåvad med en inlärnings- och analysförmåga långt utöver det vanliga. Albert Einstein lär ha haft Aspergers.

Här finns också talang för att tänka utanför boxen. Hitta lösningar på svårlösta problem. Upptäcka sånt som många andra missar. Inte minst inom it-världen har de här färdigheterna blivit alltmer efterfrågade.

Spetskompetens

Lotta Rizzo leder sedan tre år verksamheten på it-företaget Left is Right där tio anställda konsulter i Stockholm och Strängnäs, plus några tim-resurser, jobbar med alltifrån avancerad systemutveckling för uppdragsgivare till reparation av datorer. Många har en eller flera neuropsykiatriska diagnoser men det är inte något som är ett måste för att få jobb på Left is Right.

Själv har hon arbetat som projektledare för stora it-projekt sedan 90-talet och har Aspergers syndrom och adhd.

På Världsautismdagen 2 april i år medverkade Lotta Rizzo i TV4:s Efter fem. Det gjorde också forskaren Tatja Hirvikoski som sa att personer inom autism-spektrat har ett annat sätt att samspela och kommunicera än många andra, ett stort behov av ordning och reda, plus känsliga sinnen – de tar in många intryck och känner mycket. Lotta kände igen sig i beskrivningen.

– Som projektledare kan jag analysera kundens önskemål, förstå och översätta det till vad de faktiskt vill ha. Sedan ser jag till att deras behov omvandlas till tekniska lösningar, berättar Lotta Rizzo.

Hur märker du av det ökande intresset för neuropsykiatrisk mångfald?
 
– Det pratas väldigt mycket om det nu. Men jag ser ingen förändring i efterfrågan. Det kan bero på att vi inte är så duktiga på att sälja in oss själva. 

Hon fortsätter:


– Många av oss är sociala men vi är inte socialt begåvade. Däremot väldigt lojala och ärliga. I till exempel en jobbannons radas önskade egenskaper och kunskaper upp. Andra människor kan söka arbetet trots att de vet att de inte uppfyller precis allt. Men så är det inte om man till exempel har autism. Varje detalj behöver stämma.

Left is Right ingår i koncernen Wilj AB som arbetar med alltifrån utbildning och arbetsförmedling till rehabilitering för olika utsatta grupper i samhället. Skulle inte någon annan där kunna ta själva säljdelen?

De har försökt att hitta en lösning inom koncernen men det är Left is Right som har de kunskaper som krävs för att förstå och diskutera med kunderna om deras specifika it-behov.

Hur får ni in uppdrag?

– Vi får det mesta på rekommendation. Och de flesta av våra kunder finns inom social omsorg, hälsa och medicinsk teknologi. Det är också branscher där man behöver vara väldigt noggrann och det passar ju oss bra.

De allra flesta uppdrag kan hon och konsulterna sköta från Left is Rights lokaler. Där stönas det ibland över alltför enkla och ostimulerande uppgifter. En person som tillhör gruppen neuropsykiatrisk mångfald behöver ofta få använda sin problemlösande kapacitet till mer komplicerade saker.

– Men det är också viktigt att det ges tydliga och avgränsade uppgifter, berättar Lotta Rizzo. Annars är det risk för att våra konsulter även gör saker som de inte har betalt för. De bryr sig verkligen om sitt arbete och har så lätt för att upptäcka sånt som de ser behöver rättas till. Det är vanligt för oss.

Lotta Rizzo på Left is Right
Lotta Rizzo på Left is Right. Foto: Privat

Rätt förutsättningar

Fortfarande söker arbetsgivare påfallande ofta personer som ”gillar högt tempo” och ”många bollar i luften.” Bakom de slitna uttrycken döljer sig då och då olösta arbetsmiljöproblem.

Färre ska göra mer på kortare tid än tidigare. Och kunna hoppa mellan uppgifter som en annan ekorre. Inte helt sällan dyker utmattningssyndrom upp på sådana arbetsplatser.

Ständiga spårbyten och stress går definitivt inte ihop med neuropsykiatrisk mångfald. 


– Om man istället designar en tjänst så att en person kan få jobba med det som den är bäst på, då går det att växa med uppgiften och känna sig trygg, konstaterar Lotta.

Ta tillvara

Det brukar komma in runt hundra spontanansökningar och intresseanmälningar om året från personer som vill bli konsulter hos Left is Right.

– Vi anställer personer som har rätt sorts it-kompetens för oss och våra kunder. Left is Right är inte någon arbetsförmedling för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men jag önskar att det fanns ett permanent projekt någonstans som tog tillvara på de här personernas kompetens. Många har haft svårt att fullfölja utbildningar och har lärt sig mycket inom it själva. Det är väldigt vanligt men ser inte så bra ut på papperet.

Hon fortsätter:


—Då behöver de en chans att få verifiera sina kunskaper. Flera kan också ha behov av social träning innan det är dags för att komma ut på en arbetsplats. Med rätt sorts stöd kan de här personerna bli en stor och viktig tillgång på arbetsmarknaden.

Något för exempelvis Arbetsförmedlingen och skolverk att ta tag i tillsammans på bred front? Hållbarhet handlar ju också om att ta tillvara på resurser – på rätt sätt.