Zoom

Mer tåg men mest flyg

Foto: Thomas Oneborg/SvD/TT | Över 30 miljoner resor gjordes med SJi Sverige förra året.

Sju av tio svenskar kan eventuellt tänka sig att ta tåget av miljöhänsyn, visar aktuell framtidsforskning. Erika Charbonnel, forskningsansvarig om resmönster på analysföretaget Kairos Future, ger sin bild av framtidens resande.

Foto: Terje Bendiksby/TT | Fortsätter konkurrensen att pressa priserna på flyget kommer vi nog inte att se någon förändring i resmönstren, utan flyget kommer att fortsätta att vara det mest lätt tillgängliga sättet att förflytta sig långa sträckor,  säger Erika Charbonnel, forskningsansvarig om resmönster på analysföretaget Kairos Future
Foto: Terje Bendiksby/TT | Fortsätter konkurrensen att pressa priserna på flyget kommer vi nog inte att se någon förändring i resmönstren, utan flyget kommer att fortsätta att vara det mest lätt tillgängliga sättet att förflytta sig långa sträckor,  säger Erika Charbonnel, forskningsansvarig om resmönster på analysföretaget Kairos Future.

Hur ser svenskarnas resvanor ut?

– Vi skandinaver reser mycket. Svenskar har en ”resebenägenhet” på 92 procent. Det innebär att nio av tio svenskar har gjort en resa med övernattning under ett år, vilket är en hög andel. Sverige har god ekonomi, ett kallt klimat och vi har en resemognad som är hög; de yrkesaktiva generationerna är alla uppvuxna med att ha rest.

Hur har resandet förändrats under de senaste decennierna?

– Vi ser en trend att resa längre bort, vara borta kortare tid och resa oftare. Weekendresande har ökat mycket de senast tio åren. En bidragande faktor till detta har varit lågkostnadsflygen som har demokratiserat resandet och ökat svenskarna ad hoc resor.

Vilka anledningar kan ligga bakom det ökande tågresandet?

– Vad vi har sett i våra senaste undersökningar är att det finns ett ökat intresse för att resa med tåg och speciellt intresset för att tågluffa har ökat. Men det är fortfarande marginellt i förhållande till charterresande, intresset för kryssningar eller weekendresor till storstäder.

– Vi har tågluff på fjärde plats i vår undersökning av reseformer med tillväxtpotential efter kryssningar i Medelhavet, kryssningar i Karibien samt hälsoresor. I samma undersökning säger även skandinaver att de inte ämnar spendera mer pengar på tåg i framtiden. Utlandsresor med tåg ökar under sommaren men är fortfarande marginellt i förhållande till flyget.

Är miljöhänsyn en anledning till att fler tar tåget?

– Vi svenskar blir mer och mer miljömedvetna men endast tio procent säger att de absolut är villiga att spendera mer på hållbart semestrande. 61 procent svarar ja kanske … sammantaget kan man grovt säga att 7 av 10 skulle kunna tänka sig att betala mer för att semestra hållbart. Konsumenterna tycker att det är reseföretagens ansvar att kunna semestra hållbart.

Hur tror ni att svenskarna resande kommer att se ut i framtiden? Kommer vi att flyga mindre till förmån för andra färdmedel?

– Det är många faktorer som påverkar hur vi kommer att resa i framtiden. Oroligheter och pris är väl de främsta anledningarna till att några stora förändringar i svenskarnas resvanor skulle ske. Fortsätter konkurrensen att pressa priserna på flyget så kommer vi nog inte se någon förändring i resmönstren, utan flyget kommer att fortsätta att vara det mest lätt tillgängliga sättet att förflytta sig långa sträckor. Ökad medvetenhet och ökade åtgärder för att göra flyget mer hållbart och tåget mer konkurrenskraftigt kan hjälpa oss i rätt riktning.

Vilka resmönster kan man tänka sig att vi kommer att ha i ett längre framtidsperspektiv?

– Ny teknologi, exempelvis virtuell verklighet, skulle kunna göra vissa upplevelser och platser tillgängliga utan att resa. Men jag tror nog att digitaliseringen snarare kommer att stärka viljan att se saker på riktigt och vara mer av en ny marknadsföringskanal än att vara ett alternativ till resande.

Längre fram hoppas vi på att initiativ så som Hyperloop, det elektriska ”rörpostsystemet” som med tågliknande vagnar kommer att svischa oss igenom Europa i hög hastighet, centrala Stockholm till centrala Helsingfors på 40 minuter.

92%

av svenskarna har gjort en resa med övernattning det senaste året.