Energi · Kultur med Nike

Porlande vårflod av livliga dikter

Sofia Runarsdotter | Malte Persson.

Lekfullt livliga och dramatiskt laddade dikter – om dikten, till dikten – skrivna som omfångsrika passionerade lovsånger, med imponerande stor uppfinningsrikedom och språklig glädje. Orden porlar fram över boksidorna som en sprittande och klar vårflod, med lika delar ljust hopp och jordad allvarsamhet.

Malte Persson skapar mängder av tankeväckande sviter av strofer att ta med sig på vägen. Som i dikten I framtiden: ”I framtiden skrivs världens sista dikt. Och innan den den nästsista. Och innan den den nästnästsista. Och så vidare ända tillbaka till denna.”