Biologisk mångfald lika viktigt som klimatfrågan

Det är ledsamt att se hur klimathotet och den biologiska mångfalden gång på gång ställs mot varandra. Jag tänker i det här fallet på hur skogen och skogsbruket ses som sekundära när man pratar om klimat.

Förespråkarna för brukande av skog hävdar att vi kan räd­da klimatet genom att använda skogen och att det vore sämre att låta den vara. Olika studier ger olika resultat och tolkas på olika sätt. Det är mycket troligt att träprodukter är bra för kli­matet, men jag anser inte att vi har rätt att utrota arter för att komma till rätta med det som människan orsakat. Na­turen ska inte behöva betala våra skulder. Om art efter art dör ut finns till slut inga kvar som kan leva i det fantastiska klimat vi räddat. Jorden är mer komplext uppbyggd än att det räcker med en jämvikt av gaser i atmosfären för att allt ska vara bra. Människan får inte bra häl­sa bara för att hon andas in till­ räckligt med syre.

Oavsett om vi talar om trakthyggesbruk, kontinuitets­skogsbruk, blädning eller be­rör något helt annat av våra sätt att ”förvalta” naturen har jag svårt att tro att vi någonsin kan ta hand om jorden på ett bättre sätt än vad hon gör själv. Naturen skapar i regel inte mo­nokulturer och plöjer inte upp sin jord. Träd och andra växter har sedan urminnes tider växt upp på obearbetad jord, levt och fallit av sig själva, av vä­derpåverkan eller vid brand. Vi kan heller aldrig kompensera tillräckligt för allt vi tar. Tjugo fåglar kan inte dela på ett spa­rat träd. Alla olika svamparter och skalbaggar trivs inte i sam­ma liggande döda träd. Alla friluftsentausiaster kan inte springa omkring i samma naturreservat.

Det är inte skogsbruk i sig som är orsak till problem, det är inte utsläpp av koldioxid som är orsak till klimatförändringarna. Det är metoden och omfattningen av skogsbruket, det är mängden växthusgaser som släpps ut. Problemet är inte att vi använder oss av naturtillgångar utan hur vi gör det. Och för att ko ma till rätta med miljöproblemen ska vi inte fokusera på att införa fler lagar och regler och bråka med varandra om vem som har rätt och fel. I grunden handlar allt om att människan anser sig ha rätt att förstöra andra arters miljöer och utrota andra för sin egen överlevnad. Vi lever i respektlöshet inför annat liv. Vad är det som gör att du som människa anser dig vara mer värd än andra organismer?

Så länge vi tämjer, kuvar och motarbetar naturliga processer istället för att dra nytta av dem så kommer vi att gå åt fel håll. Varför inte bara låta oss inspireras och lära av naturen? Bli en del av den och förstå den istället för att alltmer avskärma oss från resten av världen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV