Energi

Smältande Arktis på Nordiska museet

Vatnajökull, Route 1.

10 oktober öppnar Nordiska museet sin nya utställning ”Arktis – medan isen smälter”, om människors liv i en av de regioner i världen där klimatförändringarna märks allra mest. 

Utställningen är resultatet av ett samarbete mellan forskare och andra experter från hela Norden, och handlar om fyra miljoner människor som påverkas starkt av klimatförändringarna.

– Utställningen bygger på ett brett och okonventionellt samarbete mellan experter vid Stockholms universitet, i andra nordiska länder och formgivarna. Jag är stolt över att vi har lyckats skapa en så drabbande utställning som ingen kommer att glömma, säger museichef Sanne Houby-Nielsen.

Nordiska museets stora hall har försetts med takprojektioner av den arktiska världen. En interaktiv stationer låter besökare lämna löften till deras framtida jag. Genom sprickan på ett isblock följer besökare smältvatten in i isberget där föremål, filmer, bildspel, webbkameror och konst ger en historisk och nutida bild av vardagen för människorna i Arktis.

Bland utställningens teman finns isens geologi, naturresursernas landskap och människors anpassning till klimatförändringar.

– Genom samverkan med naturvetare och humanister, främst klimat- och kulturforskare, har museet spelat en aktiv roll för att föra samman experter som inte självklart annars sitter vid samma bord. Utställningen bygger på forskardialoger om natur och kultur, resurslandskap och Arktis som hem för människor och djur, säger Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk gästprofessor, som har lett forskningsarbetet som ligger till grund för utställningen.