Radar · Nyheter

Ny studie: Sociala medier påverkar inte psykisk ohälsa

Snapchat var en av de sociala medie-plattformarna som var med i undersökningen.

Både flickor och pojkar kan må psykiskt dåligt av att ofta vara inne på sociala medier – men det är inte sociala medier i sig som triggar psykisk ohälsa. Det visar en ny studie som publicerats i vetenskapstidskriften The Lancet.

Studien genomfördes i England genom intervjuer med 12 000 ungdomar i åldrarna 13 till 16 år. Resultatet visar att psykisk ohälsa kopplad till sociala medier är mer komplex än vad man tidigare har trott rapporterar CNN.

En av medförfattarna till studien , Russel Viner från UCL great ormond street institute of child health säger i ett uttalande att forskningsresultatet antyder att sociala medier i sig inte orsakar skada, men att frekvent användande kan störa saker som har en positiv inverkan på den mentala hälsan, som sömn och träning.

”Samtidigt som ungdomar exponeras för skadligt innehåll, särskilt den negativa upplevelsen som kommer av att bli utsatt för näthat”.

Strategier mot näthat

Bob Patton, föreläsare i klinisk psykologi vid University of Surrey, säger till CNN att detta betyder att strategier som går ut på att minska användandet av sociala medier för att få ungdomar att må bättre psykiskt kan vara verkningslöst.

”Det som krävs kan i stället vara att hitta strategier som hjälper mot näthat och bygga strategier som främjar en bättre sömn och träningsbeteende. Det kan minska risken för fysisk- och psykisk ohälsa”.

Forskarna intervjuade ungdomar en gång om året mellan 2013 och 2015, de fick bland annat svara på frågor hur ofta de loggade in på Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter och Snapchat. Fler än tre gånger per dag räknades som ”väldigt ofta”. En av studiens begränsningar är dock att forskarna inte mätte hur länge ungdomarna var inne på respektive sajt eller app.

Forskarna kom fram till att både flickor och pojkar påverkas av att ofta vara inne på sociala medier, men att den psykiska ohälsan är särskilt tydligt bland flickor. Ju oftare de kollar sina sociala medier, desto sämre mår de.

Flickor särskilt utsatta

Men nästan 60 procent av den psykiska ohälsan hos flickor kan förklaras med att de har en sämre sömnkvalitet och att de i högre grad blir utsatta för näthat.

Minskad fysisk aktivitet spelar en mindre roll för flickors välmående rapporterar CNN. Men hos pojkar var det bara 12 procent av den psykiska ohälsan som kunde förklaras av näthat och en sämre sömnkvalitet.

Tidigare studier har visat att depressiva symptom hos unga kan kopplas till frekvent användande av sociala medier, den här studien breddar perspektivet, eftersom den pekar på att det inte är sociala medier i sig som skapar ohälsa. Det är en viktig skillnad menar Ann DeSmet, professor vid Ghent universitet i Belgien.

I ett uttalande säger hon att om man kan få bort näthatet och främja en hälsosam livsstil så kan man i stället fokusera på det som är bra med sociala medier, som exempelvis sociala interaktioner.

Fakta om studien

Studien publicerades i The lancet – child och adolesecent health 13 augusti 2019. Forskarna som står bakom studien är Russel M Viner, Aswathikutty Aswathikutty-Gireesh, Neza Stiglic, Lee D Hudson, Anne-Lise Goddings, Joseph L Ward och Dasha E Nicholls.
Studien genomfördes med hjälp av intervjuer med över 12 000 ungdomar i åldrarna 13 till 16 år i England. De undersökte bland annat hur ofta de loggade in på Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter och Snapchat.
Källa: TT