Radar · Nyheter

M vill spara 10 miljarder på myndigheter

M:s ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson vill spara miljarder på myndigheter.

Moderaterna vill spara 10 miljarder kronor på olika myndigheter. Det kan också innebära att myndigheter slås ihop eller läggs ned.
– Det går att hålla nere utgifterna, säger M:s ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson.

Moderaterna har hämtat inspiration från Danmark där statsförvaltningen nu effektiviseras.

– Det finns exempelvis pengar att hämta genom digitalisering. Domstolarna avskaffade ju faxen för två år sedan. Det finns betydligt mer att hämta, säger Elisabeth Svantesson.

Hon tror att man kommer långt med effektivisering, digitalisering och regelförenklingar, men hon vill också se över om alla myndigheter behövs.

– Framför allt handlar det om att slå ihop myndigheter. Vi har till exempel flera olika utvärderingsmyndigheter. Det kan man fråga sig om det verkligen behövs. Det skapar extra kostnader, säger Svantesson.

Första steget

Besparingen på myndigheter är det första steget i en ”utgiftsreform” som Moderaterna vill genomföra. Minskade utgifter behövs om partiets ambition om sänkt skattetryck ska kunna finansieras fullt ut.

– Vi vill sänka skatten på arbete och pension och då måste vi kunna prioritera. Men vi kommer alltid prioritera välfärdens kärna, säger hon.

På partiets ekonomiska seminarium i Visby diskuterades hur en kommande skattereform kan se ut.

Svantesson vill att en skattereform ska bidra till ökad tillväxt, att det ska löna sig mer att arbeta och att bristerna i integrationen åtgärdas. Dessutom får den inte leda till att klyftan mellan stad och land vidgas. 

Mer resurser till polis och försvar är prioriterat för M, liksom insatser för att förbättra skolresultaten.

Allt fler äldre

Dessutom kommer välfärden behöva mycket stora tillskott framöver, bland annat för att det blir allt fler äldre som kräver äldreboenden, service och sjukvård. Enligt finansdepartementets beräkningar behövs 90 miljarder till 2026.

Men ett lägre skattetryck, allmänt sett, betyder inte att M vill sänka alla skatter.

– Hör och häpna, vi kommer även att föreslå höjda skatter. Vilka det blir får vi återkomma till, säger Svantesson, som dock menar att momssatser måste diskuteras i en skattereform.

I januariavtalet mellan den rödgröna regeringen, Centerpartiet och Liberalerna utlovas en omfattande skattereform. Men än har Svantesson inte fått någon inbjudan till samtal.

– Jag hoppas att de fyra tar sig samman, kommer överens om vilka problem de vill lösa och hör av sig, säger hon.

Januariavtalet om en ny skattereform

En omfattande skattereform ska genomföras. Den ska:
• öka sysselsättningen och antalet arbetande timmar
• innehålla sänkt skatt på jobb och företagande
• bidra till att klimat- och miljömål nås
• stärka Sveriges konkurrenskraft
• utjämna dagens växande ekonomiska klyftor
• sänka marginalskatten och uppnå att färre betalar statlig inkomstskatt
• förenkla genom att begränsa undantag
• minska hushållens skuldsättning
• bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt
• öka finanssektorns skatteandel
• långsiktigt trygga välfärden
Källa: Sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.