Radar · Nyheter

Nu peakar skogsmyggan

Skogsmyggan har ett bra år i år.

2019 är ett bra år för skogsmyggan som har sin peak under midsommarhelgen. En gynnsam vår och försommar med mycket vatten i skogarna är en anledning till det, enligt Martina Schäfer vid Biologisk myggkontroll.

– Det har funnits gott om vatten i skogarna helt enkelt, säger hon till TT.

Skogsmyggan finns över hela landet, och det finns gott om den just nu.

– De har haft ett väldigt bra år med bra förutsättningar nu på försommaren och våren, så det finns väldigt gott om dem på ganska många ställen, säger Martina Schäfer, bekämpningsledare vid Biologisk myggkontroll.

Börjar snart minska

Gott om vatten från vårens snösmältning och regn under försommaren har varit gynnsamt för skogsmyggen, vars ägg kläcks under våren.

Men mängden skogsmygg når sin kulmen nu i dagarna och kommer snart börja minska. Skogsmyggan utvecklar bara en generation per säsong och lever i omkring fyra till åtta veckor.

– Då börjar deras livstid ta slut, och sen kommer det inga nya av just den gruppen.

Även översvämningsmyggen har kommit igång. De har märkts av i bland annat Forshaga kommun i Värmland och är vanliga i just det området samt kring Dalälven och Klarälven, enligt Martina Schäfer. Översvämningsmyggan skiljer sig från skogsmyggan, bland annat för att den kan utveckla flera generationer per säsong men också genom sitt sätt att angripa.

Vädret spelar roll

– Skogsmyggan landar på dig och går runt och letar efter ett bra ställe att sticka dig på, så du har en chans att slå ihjäl den. En översvämningsmygga attackerar med en gång, den landar knappt och sticker med en gång. Sen är de oftast väldigt många och kan vara ganska små och ettriga, så de upplevs som jobbigare.

Hur myggsommaren kommer bli framöver är svårt att svara på redan nu, menar Martina Schäfer, eftersom det beror på hur blött eller torrt vädret blir i sommar.

– Mycket mygg blir det om det är mycket regn. Är det torrt blir det inga mygg.

Stickmyggor

I Sverige finns 50 arter av stickmyggor, som suger blod från ryggradsdjur. 44 av dessa tar främst blod från däggdjur, inklusive människor. Stickmygghonorna behöver blod för att producera ägg.
Två ekologiska grupper som ofta nämns är översvämningsmyggor och skogsmyggor.
Skogsmyggor lägger sina ägg på marken och drabbar områden som har haft mycket snö. Myggen kläcks på våren och är som mest aktiva kring midsommar.
Översvämningsmyggor lägger ägg på fuktig mark och äggen överlever i många år. Det krävs översvämning och en vattentemperatur på cirka 8–10 grader för att äggen ska kläckas till larver, men alla ägg kläcks inte vid samma översvämning.
Flera generationer översvämningsmyggor kan utvecklas under en sommar och orsaka omfattande stickmyggproblem.
Källa: Mygg.se