Radar · Nyheter

Gravida svenska kvinnor har blivit fetare

Andelen gravida kvinnor som antingen är överviktiga eller feta fortsätter att öka.

Övervikt och fetma har blivit ett allt större problem bland gravida kvinnor i Sverige — och utgör en risk för barnet. Skillnaderna är stora inom landet.

Andelen gravida kvinnor som är feta eller överviktiga fortsätter att öka. År 2017 var drygt var fjärde gravid kvinna överviktig, medan var sjunde var fet.
De regionala skillnaderna är dock stora, visar Socialstyrelsens statistik. I Dalarnas och Södermanlands län var hälften av kvinnorna överviktiga eller feta när de skrevs in i mödrahälsovården, medan motsvarande andel i Stockholm var en dryg tredjedel.

”Det är bekymmersamt att siffrorna fortsätter att öka eftersom ett högt BMI innebär risk för både mamman och barnet. Därför är det viktigt att lyfta den här lite känsliga frågan, liksom att det görs ett preventivt arbete i samhället och att mödravården erbjuder insatser och stöttar kvinnor under och efter graviditet”, säger Anna Sandström, föredragande läkare och specialist i obstetrik vid Karolinska universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Snittåldern för förstföderskor var 28,7 år. Högst snittålder hade förstföderskorna i Stockholms län där den år 2017 var 30,3 år. Lägst var den i Gävleborgs och Kalmar län: 27,3 år.

Statistiken visar också att andelen kejsarsnitt fortsätter att vara hög, 17,3 procent.