Radar · Nyheter

Kampanj ska ge färre indragna studiebidrag

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har dragit igång den nya kampanjen "Palla skolan".

Antalet gymnasieelever som får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk har ökat stadigt de senaste tio åren. I fjol förlorade närmare 28 000 elever den månatliga utbetalningen.

För att vända trenden har CSN startat sajten pallaskolan.se där elever enkelt ska kunna få tillgång till information om studiebidraget och peppas att gå till skolan.

”Vi vet av erfarenhet att få gymnasiestuderande besöker CSN:s webbplats. Nu testar vi något nytt för att nå ut med information till den här gruppen”, säger Eva Rummel, verksamhetsutvecklare vid CSN, i ett pressmeddelande.

Ett indraget studiebidrag kan påverka rätten till andra stöd från myndigheter, exempelvis underhållsstöd och bostadsbidrag. Dessutom får ungefär hälften av eleverna med indraget studiebidrag ett återkrav, och över 1 000 av dessa återkrav överförs till Kronofogdemyndigheten varje år.

Sajten kommer att översättas till engelska, dari och arabiska.