Radar · Nyheter

Papperslösa går hungriga i Sverige

Henrik Montgomery/TT | En lapp med texten "Camping förbjuden" där hemlösa sover i centrala Stockholm.

Papperslösa migranter lider ofta av psykisk ohälsa i form av ångest, depression eller posttraumatisk stress. Nästan hälften av de papperslösa uppger att de är oroliga över att inte kunna få mat för dagen, visar en ny studie.

Majoriteten av så kallade papperslösa migranter i Sverige lider av psykisk ohälsa, visar en ny studie genomförd i Malmö, Göteborg och Stockholm under åren 2014–2016. De flesta av de 104 deltagarna hade fått slutligt avslag på sin asylansökan.

71 procent av deltagarna led av ångest, 68 procent av depression och 58 procent av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), enligt studien som har genomförts av forskare från Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet.

– Det här är en väldigt svår grupp att nå för det är svårt att hitta personerna och många av dem är rädda, säger Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Han är en av tre forskare som arbetat med studien men också medicinskt ansvarig vid Rosengrenska stiftelsen, en av få läkarmottagningar för papperslösa i Sverige.

En väldigt hög andel svarade att det händer varje vecka att de inte får mat på bordet. Det är chockerande att det finns människor i Sverige som inte får tillräckligt med mat, säger han och fortsätter:

– Jag upplevde det som väldigt starkt att ställa den här frågan om mat, särskilt till personer som har barn. Det är väldigt smärtsamt att inte kunna garantera mat till sina barn.

Hur många papperslösa migranter som lever i Sverige i dag vet ingen. I uppskattningar från Socialstyrelsen och Migrationsverket varierar antalet stort, men helt säkert handlar det om tiotusentals människor.

– Det finns en risk att siffran ökar i och med en ökad restriktivitet i asylbedömningarna, säger Henry Ascher.

Mer än hälften oroliga för mat

104 personer ingick i studien som genomförts i Malmö, Göteborg och Stockholm åren 2014-2016.
I studien fick de deltagande svara på frågor om sin livssituation och deras psykiska hälsa kartlades med hjälp av psykologiska frågeformulär.
68 procent av de svarande led av ångest, 71 procent av depression och 58 procent av posttraumatiskt stressyndrom. 57 procent uppgav att de var oroliga för att inte kunna skaffa mat för dagen.
Nästan alla deltagare levde under osäkra bostadsförhållanden.
Studien är publicerad i tidskriften BMC Public Health.
Källa: BMC Public Health

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV