Radar · Nyheter

Nu ska utlandsfödda ta mer plats på konstscenen

Eduard Hauska | Den vitryska konstnären Iryna Hauskas arbete resulterade i en utställning med gipsavgjutningar av förskolebarns händer.

Under ett drygt år har Sveriges Konstföreningar genomfört projektet Konsten att mötas, som avslutades med en konferens på Moderna museet i Stockholm i torsdags. Syftet har varit att underlätta för utlandsfödda konstnärer att ta plats på den svenska konstscenen.

Konsten att mötas är en utvidgning av ett tidigare lokalt projekt, Konsten att delta, som med start i augusti 2017 blev nationellt. Syftet har varit att bredda dagens konstscen och 20 konstföreningar, från Malmö till Kiruna, har deltagit.

– Att ta in flera berättelser, och låta fler berätta. Helt enkelt att det mer ska avspegla hur samhället ser ut idag, säger projektledare Caroline Lund om tanken bakom Konsten att mötas.

De diskussioner och möten som uppstår bidrar i förlängningen till bättre integration, och skapar även en ny publik till konstföreningar och konsten, menar Caroline Lund. Det har varit upp till varje förening som beviljats bidrag för deltagande att bestämma vilken typ av konst och vilka konstnärer de vill arbeta med. Och det har inte bara handlat om traditionella konstföreningar, exempelvis vill organisationen pusha för att förskolor har en konstförening. En sådan är Torget i Rinkeby, där konstnären Jenny Berntsson arbetar.

– Här i Rinkeby finns ju väldigt många människor från många olika länder och vissa är också nyanlända. Jag tänkte att det var extra aktuellt att vara med i ett projekt som försöker förändra både konstlivet och samhället.

Torget nappade på en idé från den vitryska konstnären Iryna Hauska, som har resulterat i en utställning med gipsavgjutningar av förskolebarnens händer. Skulpturerna, som först ställdes ut i Rinkeby centrum, kommer att turnera runt till ett flertal kommuner i länet.

– När jag kom till Sverige för tio år sedan var det jättesvårt, det tror jag det är för alla, även svenska konstnärer. Men det här projektet gör att olika kulturer blandas och att vi får mötas och komma på nya idéer och utbyta erfarenheter, säger Iryna Hauska.

Jenny Berntsson hoppas att Konsten att mötas-projektet kan göra Stockholms konstscen lite mindre ängslig.

– Den bjuder in väldigt säkra projekt som passar in. Konsten att mötas kan dels utveckla den scen som finns, men också öppna upp för en vidare konstförståelse genom mötena med andra konstnärer än dem i den egna kretsen. Det blir väldigt givande för båda parter.