Radar

Studentbanderoll stoppades – JO utreder skola

Anders Wiklund/TT | JO utreder en skolas beslut att stoppa en banderoll till ett studentflak.

Studenter vid Upplands-Brogymnasiet i Upplands-Bro blev stoppade när de ville ha en metoo-hånande banderoll på sitt studentflak i somras. Nu har Justitieombudsmannen beslutat att starta en utredning av skolans beslut, rapporterar Mitt i.

På banderollen stod ”Metoo – för kvinnor som försökt ligga sig till framgång men misslyckats”. En lärare som såg detta stoppade banderollen direkt, berättade skolans rektor vid tillfället. Dessutom skulle eleverna bakom den få skriftliga varningar.

En privatperson JO-anmälde skolans beslut, som anmälaren ansåg stred mot den grundlagsstadgade yttrandefriheten.

Justitieombudsman Lars Lindström väljer att gå vidare med anmälan.

– Vi har begärt att man ska precisera hur förbudet mot banderollen har sett ut och vad det har omfattat. . . Vi vill ha preciserat hur varningarna sett ut och hur man resonerat, säger Karl Hägg, som handlägger ärendet hos JO, till Mitt i.