Radar

Många oroas över hur personlig info sprids

TT | En övervägande majoritet av svenskarna i en ny rapport oroar sig för att företag delar med sig av deras personliga data till tredje part.

I sängen, i soffan, på toa och i skogen. Överallt gör vi det. Men svenskarna har ett något komplicerat förhållande till användandet av sin mobiltelefon.

– Man måste göra någon sorts riskbedömning själv. Hur mycket är jag beredd att offra på integritetens altare för att få roa mig och använda tjänster, säger Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige.

En ny rapport från revisionsbyrån Deloitte visar att många oroar sig över hur deras personliga data används av olika företag.

– Det finns en ökad vetskap om att ens data används, däremot så är det en stor okunskap om hur den används och vad det är som används, säger Jonas Malmlund, projektledare för rapporten.

Tre fjärdedelar av de knappt 1 900 svenskar som ingått i rapporten svarar att de tror att företag använder deras personliga data. Lika stor andel är samtidigt oroade över att företag delar uppgifterna med en tredje part.

– Vi är inte ovilliga att dela med oss av vår personliga information, för vi inser att det finns ett värde i det. Tjänster och relationer kan bli bättre. Samtidigt ingår man en relation med en tjänsteleverantör och i det ingår inte att dela med sig till någon tredje part, vilket syfte det än må vara, säger Anne-Marie Eklund Löwinder.

Att använda en app eller en tjänst inkluderar ofta att acceptera ett avtal, något som få svenskar läser igenom enligt rapporten. 77 procent av de tillfrågade accepterar i någon utsträckning användaravtal utan att läsa vad det är man går med på.

–Jag tror egentligen att folk bryr sig, men de misstänker inte att det händer något dåligt, säger Anne-Marie Eklund Löwinder.

Enligt svaren i rapporten finns det också en viss skillnad i verklighetsuppfattning och verklighetsförankring hos svenskarna. Drygt 50 procent säger att de har delat med sig av sin epostadress till ett företag. Men 75 procent säger samtidigt att de använder Facebook, där det krävs en epostadress eller ett mobiltelefonnummer för att registrera sig.

– Jag tror att spontant förstår man inte riktigt vad man delar. Det är lite för dolt hur det fungerar, säger Jonas Malmlund.

Gustav Martner på den ideella organisationen Digital reliance tror dock att genomsnittssvensken har mindre anledning att oroa sig nu jämfört med för ett år sedan.

– Fram till Cambridge analytica-avslöjandet hade konsumenter skäl att vara oroliga. Det som har hänt nu är att den breda allmänheten har fått en mycket större kunskap om att det går att sälja vidare tredjepartsdata. Samtidigt har GDPR-lagstiftningen kommit in. Jobbar du i ett stort bolag i dag skickar man inte lättvindligt data hit och dit.

Martner poängterar dock hur svårt det är för en enskild användare att värja sig mot vad han kallar ”monopoliserat klimat”.

– Du kanske inte vill använda Facebooks Messenger-app till exempel, men alla dina vänner använder den och då blir det i förlängningen enda sättet att hålla kontakten med dem.

Svenskarnas mobilvanor

Revisionsbyrån Deloittes undersökning omfattar 54 000 personer i 35 länder. I Sverige har 1 868 personer i åldrarna 18–75 fått svara på sina mobilvanor.
92 procent av de tillfrågade i Norden säger sig ha tillgång till en mobiltelefon och 97 procent säger att de använder den dagligen.
37 procent av svenskarna säger att de använder mobilen för mycket. En fjärdedel av alla nordbor upplever att de har ett konstant behov av att kolla mobilen, en femtedel säger också att de inte somnar i tid på grund av mobilen och att de lätt blir distraherade när de försöker fokusera sig.
78 procent av svenskarna säger att de använder mobilen för jobb utanför arbetstid, 43 procent uppger att det sker ”ofta” eller ”mycket ofta”.
Bland det vanligaste folk i Norden gör med mobilen är att kolla kontot eller utföra andra bankärenden, men också att leta information om produkter eller tjänster.
77 procent av svenskarna accepterar villkor och avtal utan att läsa igenom dem, och 75 procent är i någon utsträckning oroade över att företag delar personlig data med en tredje part.
Källa: Deloitte (TT)