Radar · Nyheter

Många gamla vrak hittade i Brunnsviken

Sjöhistoriska museet och länsstyrelsen i Stockholm inventerar just nu vattnet runt Nationalstadsparken skriver tidningen Mitt i. Parken sträcker sig från Ulriksdal i norr till Djurgården och Fjäderholmarna i söder.

40 tidigare okända vrak har upptäckts utanför kajerna längs med Djurgården och under veckan dyker marinarkeologer från Sjöhistoriska efter flera av fynden. Det äldsta fyndet gjordes dock vid Hundudden och det kan vara flera hundra år gammalt.

Vraken blir sannolikt kvar på botten.

– Ska man ta upp något måste man konservera vraken annars förstörs de. Kostnaderna för att göra det blir för höga. Men är det en riktigt gammalt vrak tittar vi på det igen, och kan göra en tydligare dokumentation, säger Göran Ekberg till Mitt i.