Radar · Nyheter

Spridning av legionella i Stockholm

Janice Haney Carr/AP/TT | Legionellabakterier.

Flera personer har insjuknat och minst en har avlidit i en ovanlig typ av legionellasmitta. Totalt har 42 fall av legionella i sex län i södra delen av Sverige rapporterats sedan april. I Stockholms län, som har flest smittade, rör det sig om ett 20-tal drabbade.

Minst en har avlidit, men det kan röra sig om fler eftersom man inte har alla uppgifter, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Stockholms läns landsting till TT.

– Vi har fått rapport om ett dödsfall, och det är det enda vi än så länge känner till, säger Follin.

Folkhälsomyndigheten genomför en studie för att kunna ringa in smittkällan. Den är inte avslutad än, men en teori är att de drabbade insjuknat efter att ha ägnat sig åt trädgårdsarbete.

– De preliminära uppgifterna talar för att det kan ha haft med den typen av sysslor att göra. Men studien hoppas kunna ringa in vad som kan ha överfört smittan.

Den vanligaste formen av legionella sprids genom att man andas in bakterier som vuxit till sig i varmvatten, exempelvis när vi duschar. Den nu aktuella smittan är dock av en annan typ och smittväg, men exakt vilken är inte klart än.

– Vi vet en del, men inte allt. Men det är inte någon ny bakterie vi talar om.
Patienterna behandlas som vid vanlig legionella, och behandlingen är effektiv.

Legionella slår hårdast mot äldre och personer med nedsatt allmäntillstånd. Generellt gäller att ju äldre man är desto allvarligare sjuk blir man.

– De som blir svårast sjuka personer över 50 år, rökare och lungsjuka. Men även yngre, fullt friska kan bli sjuka.

En stor del av de fall som nu hittats, inklusive dödsfallet, kommer från Stockholms län. Detta kan bero på att man är mer vaksam där efter tidigare utbrott, eller att diagnostiken varierar mellan olika laboratorier, säger Per Follin.

– Ibland kan det vara så att ju mer man letar, desto mer hittar man.

I fjol avled fyra personer i Kista i norra Stockholm efter att legionella spridits från ett kyltorn i området. Ärendet utreds av åklagare som bland annat grovt vållande till annans död och miljöbrott.

Fakta: Hög dödlighet

Legionellainfektion är en anmälningspliktig sjukdom och orsakas av bakterier. Bakterierna är vanligt förekommande i jord och vattensamlingar. I olika typer av konstruerade vattensystem kan bakterierna börja växa och där utgöra en risk vid inandning av så kallade aerosoler, det vill säga mycket små vattenpartiklar.

Vid svår sjukdom kan smittan yttra sig som lunginflammation, oftast med hög feber, samt huvudvärk och muskelvärk. Diarré förekommer ofta.
Sjukdomen drabbar nästan bara sköra personer som har nedsatt immunförsvar, som äldre eller personer med andra sjukdomar. Dödsfall inträffar och trots modern intensivvård är dödligheten hög, mellan 5–20 procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV