Glöd · Debatt

Vi har blivit landets största klimatbovar!

Privat | Nätverket Årstafältet!, tillsammans med föreningen Flying Kites for Peace samlade mellan 1500-2000 människor för att flyga fritt på Årstafältet en sista gång.

DEBATT Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har i en ny undersökning kommit fram till att stockholmare lämnar störst ekologiskt fotavtryck (den yta som behövs för att producera de naturresurser vi använder, inkl den yta som krävs för att ta hand om avfallet). Vårt ekologiska fotavtryck är hela 93 procent av Sveriges yta!

En viktig anledning är alla giftiga flygresor. Stockholm är helt enkelt inte längre en stad man vistas i om man kan välja. I dag flyr alltså Stockholmarna staden med flyg så snart de kan. Undersökningen motbevisar att det är klimatvänligt att tränga ihop människor i storstäder, vilket hitills varit ett av de tyngsta skälet för att förtäta Stockholm. Stadens strategi om en tätare stad visar alltså på tydlig negativ miljöeffekt.

Den 6 juni firade vi Sveriges Nationaldag på Drakfesten på Årstafältet. Det var Nätverket Årstafältet! som tillsammans med föreningen Flying Kites for Peace samlade mellan 1500-2000 människor för att flyga fritt på Årstafältet en sista gång.

För oss är det en stor sorg att Årstafältet till slut ska exploateras. Sedan 70-talet med envist motstånd av boende kring fältet, tyvärr helt utan någon framgång. Stadens politiker har nu med stängda öron och öppna ögon till sist valt att exploatera den lunga som skulle borga för god boendemiljö för medborgarna i det framtida förtätade söderort. Söderorts viktigaste rekreationsområde och reserv av stadsnära odlingsbar mark ska nu byggas bort. Kvar blir en mindre, till stora delar hårdgjord, sank och till stora delar bullerstörd och obrukbar stadspark för den nya stadsdelen.

Om politikerna får exploatera Årstafältet och bygga ut Årstastråket kommer befolkningen i Östberga och Årsta att fördubblas. Dessutom försvinner vår sista stora öppna lunga. Den markreserv som skulle borga för hållbarhet, hälsa och rekreation för boende i hela söderort. I september är det val igen ställ dina politiker till svars och stoppa exploateringen av Årstafältet!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV