Omställningsfestival ställs in

Ängsbackas satsning på en hållbarhetsfestival ställs in med två veckors varsel på grund av alltför få anmälda.