Radar · Nyheter

Insatser för bin kan få motsatt effekt

Forskarna vill hellre se att företag lägger resurser på etablering av ängar än bikupor.

Företag som satsar på bikupor som en miljöinsats och för att gynna den biologiska mångfalden gör mer skada än nytta, menar forskare från Lund.

”Att abonnera på en bikupa är faktiskt helt meningslöst om man vill göra en insats för biologisk mångfald”, skriver fyra forskare från Lunds universitet och Hushållningssällskapet på DN Debatt.

– Vill man ha honung och pollinering av trädgårdsväxter är det fint med en bikupa, men vill man gynna den biologiska mångfalden, kan det till och med vara negativt att placera ut bikupor. Det är bättre att odla blommor, säger Maj Rundlöf, forskare vid Biologiska institutionen på Lunds universitet.

”I dag är det i stor utsträckning människan som avgör vad som växer på markerna. Att bevara artrika miljöer och skapa ett blommande landskap, både i städerna och på landet, ligger därför i våra händer. Det skulle dessutom gynna både honungsbina och de vilda bina”, skriver de i debattinlägget.

Studier visar att på platser med många honungsbin finns det färre vilda bin. I Sverige finns det närmare 300 sorters bin, och bikupor gynnar endast en av dessa.

– Olika biarter pollinerar olika blommor under olika väderförhållanden, så en mångfald av bin är oftast gynnande för pollinering, speciellt när det gäller vilda växter, säger Maj Rundlöf.

Forskarna ser hellre att företagen lägger resurser på att skapa fler miljöer med vilda blommor.