Radar · Nyheter

Färre flaskor och burkar med på hemresan

Trots att svenskarna bar hem fler kassar från Systembolaget sjönk alkoholkonsumtionen i fjol.
Den försvagade svenska kronan i förhållande till euron gjorde det nämligen mindre intressant att handla med sig vin, sprit och öl på utlandsresan.

Drygt 8,8 liter ren alkohol, motsvarande 92 flaskor vin. Så mycket drack varje svensk invånare, 15 år och äldre, under fjolåret, enligt preliminär statistik från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Konsumtionen var 2 procent lägre än 2017, vilket är i linje med den långsiktiga trenden av minskat drickande.

– Det skulle inte förvåna om minskningen fortsätter framöver. Vi ser att ungdomar minskar sin konsumtion och de tar ju med sig den konsumtionen som unga vuxna., säger utredaren Björn Trolldal.

Som tidigare fortsätter också spritkonsumtionen att minska, medan öl- och vindrickandet har ökat under 2000-talet.

Enligt CAN:s rapport ökade både Systembolagets och restaurangernas försäljning i fjol. Att konsumtionen ändå minskade beror på att inköp utomlands minskade med 25 procent. Det i sin tur förklaras med att kronan försvagades märkbart i fjol. Det blev alltså mindre lönsamt att köpa öl, vin och sprit utomlands och ta hem.

– Relativt sett har det blivit billigare att handla på Systembolaget, trots skattehöjningarna, säger Björn Trolldal.

Mer på restaurang än från resa

Under 2018 konsumerade en genomsnittlig svensk drygt 8,8 liter ren alkohol.
Det motsvarade 319 stora (50 cl) burkar eller flaskor starköl eller 92 flaskor vin eller 34 flaskor sprit.
Föregående år uppgick konsumtionen till 9,02 liter ren alkohol.
Här handlades alkoholen 2018:
Systembolaget 65,6 procent
Restauranger 10,6 procent
Folkölsförsäljning 5,4 procent
Resandeinförsel 10,4 procent
Smuggling 4,4 procent
Hemtillverkning 2,5 procent
Internet 1,2
Källa: CAN