Radar · Nyheter

Dom om bidrag till unga muslimer överklagas

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) överklagar förvaltningsrättens dom om att det var fel att neka Sveriges unga muslimer (Sum) bidrag. Det uppger myndighetens pressavdelning.

I början av februari fick MUCF för andra gången bakläxa i domstol efter att ha nekat föreningen bidrag. MUCF agerade efter en kritisk rapport som bland annat pekat på att det funnits extremistiska sympatisörer och aktivister i Sums lokalföreningar, och även överlappningar till den våldsbejakande islamistiska miljön. Men förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att föreningen visat att den respekterar demokratins idéer och att det därmed inte fanns skäl att avslå ansökan om bidrag för 2017.

Nu vill MUCF ha ärendet prövat i högre instans, det vill säga kammarrätten.
Summan det handlar om är drygt en miljon kronor. Sum säger sig samla 35 lokalföreningar och ungefär 4 000 medlemmar över landet.