Energi

Mikroplaster

Havet påverkas negativt av mikroplaster, vilket bland annat visar sig när fiskyngel äter upp plasten.

Torsdag 7 december

Föreläsning

Mikroplaster är ett uppmärksammat ämne, både i den akademiska världen och i samhället i stort. Men vad är nuvarande status när det gäller kunskap om mikroplaster? Vilka effekter orsakar de? Dessa frågor kommer att diskuteras på ett seminarium med Bethanie Carney Almroth.

Tid: 13.00–14.30, 7 december Plats: Centre for environment and sustainability Kostnad: Gratis.