Radar

Åldrande befolkning enorm utmaning

Under kommande årtionde kommer Kina att ha världens största äldre befolkning.

Världens befolkning åldras snabbt, vilket medför enorma utmaningar för flera utvecklingsländer. Experter samlades i Seoul i förra veckan och diskuterade möjligheter till hållbara processer när den åldrande befolkningen ökar över hela världen.

En av nio i världen är 60 år eller äldre och år 2050 väntas det vara en av fem.

Det globala symposiet om åldrande organiserades av FNs befolkningsfond UNFPA och Sydkoreas statistikmyndighet.

Beslutsfattare, akademiker, representanter för civilsamhället och den privata sektorn samt representanter för internationella organisationer möttes för att göra en genomgång av de senaste årens utveckling, utmaningar och prata om framtida åtgärder.

– En åldrande befolkning är inte längre enbart en fråga för utvecklade länder. Den åldrande befolkningen ökar i snabbast takt i utvecklingsländer. Vid 2050 kommer 80 procent av de människor som är 60 år eller äldre att leva i vad som nu räknas som låg- eller medelinkomstländer, säger Natalia Kanem, chef för UNFPA.

Hon förklarar att det är ett resultat av stora framsteg när det gäller hälsa och kostvanor, social och ekonomisk utveckling och återspeglar en bättre livskvalitet över hela världen.

– I stället för att bara se till att människor når en hög ålder måste vi nu fokusera på att de ska kunna ha ett lyckligt liv på äldre dagar, säger hon.

Representanter från Bangladesh, Kina, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Mongoliet, Nepal, Filippinerna, Sydkorea, Sri Lanka, Thailand och Vietnam deltog i symposiet och delade med sig av sina erfarenheter.

UNFPA meddelade att ett kontaktkontor inrättas i Seoul för att arbeta med frågan om åldrande befolkningar. Deltagare diskuterade även MIPAA, FNs äldreplan som antogs av regeringsrepresentanter 2002, och vad som hittills uppnåtts.

MIPAA är ett av de viktigaste ramverken för UNFPAs arbete som gäller globalt åldrande.

FNs äldreplan ska främja ett samhälle för alla åldrar och säkerställa välbefinnande för ett stort och växande antal äldre.

Under symposiet diskuterades också hur befolkningens åldrande kan påverka den sociala och ekonomiska utvecklingen och huruvida den förda politiken i olika länder stöttar en åldrande befolkning.

– Mänskligheten brottas fortfarande med frågan genom att treva sig fram, säger Yasuo Fukuda, Japans tidigare premiärminister som nu arbetar för Sammanslutningen för Asiens befolkning och utveckling, APDA.

APDA presenterade i samband med mötet en rapport om åldrande i Asien som bland annat innehåller förslag på hur länder i Asien kan föra en bättre politik.

Yasuo Fukuda betonade hur viktigt det är att förbättra insamlingen av statistik, inrätta system för registrering av familjer, främja forskning och föra en politik som kommer till rätta med den låga fertiliteten.

Enligt APDAs rapport kommer omkring 90 procent av länderna i Asien att ha åldrande eller super-åldrande samhällen 2050. Utvecklingen går särskilt snabbt i länder i Sydostasien.