Radar · Nyheter

Byggbolag brister i avfallssortering

Berit Roald/TT | Byggbolag brister i avfallssortering vilket bland annat orsakar onödiga transporter på avfallsanläggningar.

Bygg- och anläggningsindustrin producerar årligen cirka tio miljoner ton avfall men är inte alltid så bra på att sortera det. Framför allt handlar det om byggavfall som inte kan förbrännas som slängts i containrar för brännbart avfall, rapporterar SVT Jönköping.

På avfallsanläggningen i Vaggeryd kommer det varje månad in 20-tals ton felsorterat byggavfall som måste sorteras om, vilket leder till onödiga transporter.

– Tack vare det här kör vi alla containrar till en depå, tömmer dem och sorterar så det inte är något som inte ska med till pannan. Om alla var duktiga teoretiskt sett så skulle vi kunna köra direkt till förbränningen, säger Ulf Abrahamsson, platschef på avfallsanläggningen.

Branschorganisationen Sveriges byggindustrier har bidragit till att ta fram riktlinjer för byggföretagens avfallshantering, men det finns fortfarande brister.

– Jag tror det ofta har att göra med pressade tidplaner, brist på utrymme och brist på kravställande uppföljning, säger Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges byggindustrier.