Krönikor · Krönikan

Humanoidens fem favoritintressen

Utdrag ur Ford Prefects refuserade manus för uppslagsordet ”humanoiden på planeten Jorden”: 
 
Humanoiden tycks förbruka sin tid medelst fem olika kategorier av aktiviteter. Man kan säga att dessa är humanoidens stora intressen. Utan inbördes ordning:

  1. Förbereda sig för att bli aktuell för fortplantning, även när den inte avser fortplanta sig.
  2. Aktiviteter som, oavsett annan nytta, belönas med något som inte finns men benämns ”pengar”, vilka tycks vara en förutsättning för att få del av verkliga förnödenheter (alternativt avancerade förberedelser för att få möjlighet att i framtiden delta i sådana aktiviteter). I tilltagande utsträckning utövas dessa aktiviteter med hjälp av skärmar, som avkräver humanoiderna mer tid för att utföra aktiviteterna samtidigt som de med ojämna mellanrum avbryter aktiviteterna för att sinsemellan diskutera sin oro över att skärmarna ska ta aktiviteterna ifrån dem. Till denna kategori aktiviteter bör också räknas de ständiga avbrott i aktiviteterna vilka tycks sakna annat resultat än att de skänker humanoiderna känslor som manifesterar sig i uppvisad vantrivsel samt tilltagande stress över att de aktiviteter de säger sig vilja utföra inte blir utförda (se ”möte”). 
  3. Aktiviteter, eller avsaknad av aktiviteter, som anses berikande för humanoidens eller dess närståendes välmående. Till detta hör sådant som att förflytta växter från en plats för att istället placera andra växter där, kommunicera med närstående, kvällstid inmundiga födoämnen de tycks uppskatta, röra på sina kroppar utan anledning samtidigt som olika läten överröstar samtal samt ligga stilla och blunda eller läsa. 
  4. Med varandra dela klagomål över att 1 inte orkas med och 3 inte hinns med på grund av 2. 
  5. Genom aktiviteter som sorterar under punkt 2 förstöra förutsättningarna för sig själva och andra att någonsin nå balans mellan de tre första punkterna. Till skillnad från aktiviteter som har uttalade syften att åstadkomma förbättrade förutsättningar för vällevnad hos andra, sker denna förstörelse med imponerande effektivitet. De förstörande aktiviteterna utförs med direkt precision genom särskilda förstörelsemaskiner. Vanligen samlas humanoiderna efter att dessa använts för att fördöma användningen, emedan användningen tenderar tillåtas eller uppskattas under tiden den sker. Hur lång tid som förflyter mellan acceptans och fördömande tycks ha samband mellan var på planeten de förstörda humanoiderna levt, och var på färgskalan deras hudpigment återfinns. Förstörelsen tycks också beslutsam när det gäller mer långsamma men absoluta processer, såsom att tömma planeten på brukbara resurser, fylla planetens vattenansamlingar med sådant som gör dem ogästvänliga för såväl humanoider som andra arter samt destruera klimatsystem, andningsluft och odlingsbar jord. Märkligt nog tycks aldrig ”möten” stå i vägen för någon av förstörelseaktiviteterna.

Varför humanoiderna beter sig på detta sätt har ej lyckats klarläggas. Sannolikt har det att göra med det på intet sätt tillfredsställande spel de ägnar sig åt kopplat till aktiviteterna som sorterar under kategori två. I detta spel är målsättningen att samla så mycket som möjligt av representationerna som kan utbytas mot förnödenheter (”pengar”) hos sig, så att andra inte får tillräckligt. För att uppmuntra varandra att inte avsluta spelet, låtsas man vanligen att den som samlat mest också har varit skickligast på att utföra aktiviteterna även när det är uppenbart att så inte är fallet. De som tvärtom ägnar mest tid och energi åt dessa aktiviteter tenderar ofta att inte få tillräckligt med representationer (”pengar”) för att kunna tillgodogöra sig anständigt med förnödenheter. Medan de som har flest representationer inte tycks veta vad de ska använda vare sig dem eller sin tid till, och ofta ställer representationerna till förfogande för att andra ska utföra aktiviteter under kategori fem (förstörelse), i hopp om att få ännu fler representationer de inte tycks behöva.
 
Om planeten är i stort sett menlös, är humanoidens aktiviteter därmed desto mer skadliga.

Douglas Adams.

Den vackra planet vi förvandlar till ett vansinneshospital i tron att vi inte kan något annat.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV