Radar · Miljö

Forskarlarm: Populär tumlare minskar snabbt

För att Bälthavstumlaren ska klara sig krävs minskat nätfiske, enligt Julia Carlström, författare till en ny studie som pekar på att antalet tumlare minskar snabbt.

Den tumlarpopulation som söker mat i grunda vatten från Falkenberg till Ystad har mer än halverats på knappt två decennier. Över 900 dör i fisknät varje år. Men för att beståndet ska återhämta sig får inte fler än 24 dödas. Det enligt en ny studie i Frontiers in marine science.
– Det är fara å färde, säger Julia Carlström, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

Utanför kullen i nordvästra Skåne är tumlaren något av en turistmagnet. Härifrån går ribbåtar ut för att spana efter en unik population av tumlare – Bälthavstumlaren. Den lilla valen är genetiskt unik med en nos som pekar nedåt, vilket gör den särkilt anpassad att söka föda i grunda vatten. Men det gäller att vara vaken, tumlaren är skygg och dröjer sig inte vid ytan.

– Är det en stilla dag har man ganska goda chanser att se den om spanar ut mot vattnet, säger Julia Carlström.

Men nu kommer illavarslande signaler om hur det står till med den unika populationen av tumlare. För knappt två decennier sedan fanns det 40 000 individer, av de återstår nu endast 14 000. Kraftigast var minskningen mellan 2012 och 2016. Men några tecken på att utvecklingen skulle vara på väg att vända finns inte.

– Nej, det går verkligen kraftigt nedför. Det är ungefär 14 000 djur och ungefär 900 per år som fångas i svenska och danska garn, säger Julia Carlström.

”Problem med miljögifter”

Genom att beräkna populationens förökningstakt, har forskarna också kunnat räkna ut hur många som kan dödas varje år om populationen ska kunna återhämta sig – och vara långsiktigt livskraftig. Det rör sig om max 24 individer om året, alltså långt ifrån de runt 900 som beräknas dödas bara i svenskt och danskt nätfiske varje år. Till detta kommer även bifångster i tyskt nätfiske, berättar Julia Carlström.

– Vi har inte mycket information från Tyskland.

Tumlarna är också känsliga för miljögifter. PCB som förbjöds i nya produkter 1978 orsakar än idag reproduktionsstörningar, samtidigt som en mängd nya kemikalier seglat upp som nya bekymmer för tumlaren. Detta förstärks av den så kallade cocktaileffekten, där en kombination av ämnen som var för sig inte skulle vara farliga kan bli det när de kombineras.

– Miljögifterna är ett problem. Det är en kort sammanfattning, säger Julia Carlström.

Behövs åtgärder nu

Men att minska miljögifterna i havet är en långsam process, samtidigt som hotet mot tumlaren är akut. Julia Carlström ser ingen annan lösning än att minska nätfisket i områden särkilt viktiga för tumlaren i kombination med ljudskrämmor på återstående nät.

– Det behövs en fiskeriförvaltning som fungerar för hela ekosystemen.

Sker inga åtgärder nu, väntas Bälthavstumlaren gå samma öde till mötes som Östersjötumlaren, enligt forskarna bakom studien. Av den finns endast runt 500 individer kvar.

– Den löper stor risk att utrotas. Tumlarpopulationen i Nordsjön är fortfarande stabil, men det hjälper inte andra populationer eftersom de är anpassade för olika livsmiljöer. För att bevara tumlarna i Kattegatt, Öresund och Östersjön måste vi skydda dem i deras egen miljö.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV