Radar · Inrikes

Fler omkomna i bantrafiken under 2023

Antalet omkomna i bantrafiken (järnväg, spårväg respektive tunnelbana i Sverige) var totalt 103 personer under 2023 – en ökning med 27 personer jämfört med 2022, visar statistik från myndigheten Trafikanalys.

Totalt inträffade 95 självmordshändelser under 2023, en ökning med 9 händelser jämfört med 2022. De flesta av de omkomna, 86 personer, avled i självmordshändelser. Av dessa var 60 män och 26 kvinnor.

Antalet allvarliga olyckor inom bantrafiken ökade också under förra året då 67 allvarliga olyckor inträffande, vilket är 20 fler än året innan.

Sett över tid utgör män en större andel av de omkomna, både i olyckor och självmord.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV