Radar · Politik

Nytt förslag för att få fler att lämna landet

En person som får avslag på sin asylansökan och måste lämna landet, kan i dag ansöka på nytt efter fyra år, då utvisningsbeslutet preskriberas. Det kan bli ett incitament att försöka hålla sig undan för att då kunna skicka in en ny ansökan.

Nu föreslår en utredare att preskriptionstiden förlängs till fem år samt att tiden inte ska börja räknas förrän utlänningen lämnat landet.

– Jag tror att detta är en jätteviktig del för att få återvändandet att fungera, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) när hon tar emot utredningen.

Utredaren hade också i uppdrag att utreda om preskriptionstiden ska avskaffas helt, men det anses inte vara lämpligt.

Till exempel kan orsaken till att personer som får avslag inte lämnar landet vara att beslutet inte går att verkställa, även om personen själv medverkar.

Förslagen föreslås börja gälla den 1 januari 2025.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV