Krönikor

Stoppa den repressiva flyktingpolitiken!

Rubriken är felaktig. Regeringen bedriver inte en flyktingpolitik. De bedriver inte ens en migrationspolitik. De bedriver en utvisningspolitik som sammanblandar skyddsbehövande med kriminella, delar upp Sverige i vi och dom och som gör att såväl människorättsorganisationer som företag sparkar bakåt och undrar vad de håller på med.

Den här regeringen vill genomföra ett paradigmskifte i migrationspolitiken. Sverige ska gå från att vara ett land som står för humanism (även om den nedmonterats rejält de senaste åren) till att vara ett ogästvänligt land där människor som söker skydd ska hållas åtskilda från alla oss andra, behandlas så dåligt som möjligt (detta utreds alltså) och helst utvisas så snabbt det bara går (skyddslagstiftningen ska sänkas till EU:s bottennivå).

De som inte kan utvisas till sina hemländer ska ändå utvisas till andra länder. Den SD-styrda regeringen har alltså planer på att inrätta läger i tredjeländer dit människor ska kunna utvisas om det inte är möjligt för dem att återvända till sitt hemland.

Det ska också bli lättare att utvisas. Permanenta uppehållstillstånd ska utmönstras så att det konstant finns en osäkerhet hos de som flytt hit. Medborgarskap ska kunna återkallas i större utsträckning.

Arbetskraftsinvandrare som tjänar mindre än 27 360 kronor ska utvisas trots att behoven är stora inom yrken som har lägre löner än så, till exempel inom vård och omsorg i glesbygdskommuner. Undantaget är au-pairer. Att ta hand om rikas barn och tvätt för mycket låga löner ska självfallet fortsätta vara tillåtet i det nya auktoritära högerlandet Sverige, men att arbeta för kollektivavtalsenliga löner inom sjukvården ska leda till utvisning.

Bristande vandel, dvs att leva på ett sätt som de styrande tycker är problematiskt (exempelvis om du hamnat i missbruk, hemlöshet eller prostitution eller kanske deltagit på en stökig demonstration) ska införas som grund för utvisning. Det innebär alltså att du kan ha flytt från exempelvis Afghanistan för femton år sedan, konstaterats ha skyddsskäl och fått uppehållstillstånd här. Pluggat och jobbat här sedan dess och skaffat familj och därefter blivit hemlös, fått beslut om utvisning på grund av bristande vandel och eftersom det inte är möjligt att genomföra utvisningar till Afghanistan sedan talibanerna tagit över, skickats till ett läger i till exempel Rwanda. Det låter absurt, men det är dit vi är på väg.

Sverige behöver en human flyktingpolitik. Vi ska vara ett samhälle som håller ihop, där vi hjälps åt och där vi behandlar människor på flykt som vi själva skulle vilja bli behandlade om vi någon gång tvingas fly. När politiken ändras och blir så här hård och repressiv så gör den inte bara något med de som tvingats på flykt, utan den politiken gör också något med vårt eget samhälle.

Om människor på flykt hålls åtskilda så att vi aldrig möter varandra och behandlas mer och mer som kriminella kommer det att förgifta hela resten av samhället också. När vårdpersonal och lärare ska tvingas ange sina patienter eller elever till polisen om de inte har rätt papper kommer hela rädslan och kylan att breda ut sig långt bortom klassrum och sjukhus. Vi måste vända den här utvecklingen innan det är för sent.

Minst 4666 unga personer som flydde hit som ensamkommande barn har fått permanent uppehållstillstånd tack vare gymnasielagen som Miljöpartiet drev igenom.<br>

Winter is coming.