Radar · Basinkomst

Kontroversiell kryptotvaluta granskas

En man i Spanien skannar sina ögon i en "Orb", vid en av kryptoprojektet Worldcoins stationer i Barcelona.

Den kontroversiella kryptovalutan Worldcoin, som vill införa basinkomst, har väckt tyska och franska myndigheters intresse eftersom valutan hanterar känslig biometrisk data.

I somras lanserades kryptovalutan Worldcoin som har utvecklats under tre år, bland annat av Sam Altman, som är en av grundarna till Open AI och Chat GPT. Worldcoin vill ge sina användare en verifierbar digital identitet som ska vara krypterad genom att använda biometrisk data.

Det görs genom att skanna människors ögon vid någon av företagets 1500 stationer, så kallade Orbs. De flesta användarna ska finnas i Europa, Indien och södra Afrika. Enligt Worldcoin har de redan 16 miljoner registrerade och ska utöka antalet stationer i ett dussin städer runt om i världen, rapporterar Forbes.

Under granskning i EU

Att projektet hanterar biometrisk data har fått Bayerns statskontor för dataskydd i Tyskland att inleda en granskning, rapporterar IDG.se.

EU:s dataskyddsregler kan komma att vara aktuella eftersom företaget bakom Worldcoin, Tools for humanity, har ett dotterbolag i landet.

Dataskyddsmyndighetschefen menar att tekniken som används inte är etablerad eller utvärderad när det kommer till att hantera finansiell information. Dessutom finns frågetecken kring integriteten om hur mycket information användarna har om vad deras data kommer att användas till innan de givit sitt godkännande till Worldcoin.

I Frankrike pågår sedan i juli en granskning av landets dataskyddsmyndighet (Commission nationale de l’informatique et des libertés, CNIL). Till sajten Coindesk berättar en talesperson för CNIL att ”Worldcoin använder ett tillvägagångssätt som går att ifrågasätta om det är lagligt”.

Även brittiska myndigheter har gått ut med varningar om att britterna inte ska ge ut sin personliga data utan att vara insatt i vad det hela handlar om, skriver Yahoo finance.

Worldcoin har tidigare försvarat sig med att efter scanningen så sparas ingen biologisk eller personlig data utan den görs om och lagras krypterad.

Företaget har meddelat att det följer EU-lagarna kring insamlandet av biometrisk data och lagarna kring GDPR.

Svårt att skilja på AI

Grundarna av Worldcoin menar att framstegen inom artificiell intelligens (AI) har gjort det allt svårare att avgöra om något är producerat av människor eller AI, vare sig det gäller texter, bilder, videor eller något annat material på internet. Det är här Worldcoin kommer in som ett sätt att skapa en digital identitet, vad företaget kallar “proof of personhood”, för att särskilja människa från maskin.

Utöver detta utvecklar Worldcoin även en kryptovaluta (WLD) och en krypto-app.

Sam Altman, som är vd för OpenAI och uppfinnare av AI-programvara har sagt att han hoppas att Worldcoin kommer leda till en basinkomst för dess användare
Sam Altman, som är vd för OpenAI och uppfinnare av AI-programvara har sagt att han hoppas att Worldcoin kommer leda till en basinkomst för dess användare. Här vid ett symposium i Tyskland i maj i år. Foto: Sven Hoppe/AP/TT

Vill införa basinkomst

Sam Altman har sagt att han hoppas att Worldcoin när konceptet är färdigutvecklat ska kunna leda till en basinkomst för dess användare. Han har även uttryck intresse för basinkomst i andra projekt, bland annat har han drivit på för att i ett pilotprojekt dela ut 1500 dollar till olika familjer i Oakland, i USA, skriver Time.

Det är inte första gången som en kryptovaluta har velat att inkorporera basinkomst i sina projekt. Kryptovalutan Proof of humanity delade ut 50 dollar till sina användare under ett tag, men sedan marknaden för krypto kraschade har även den summan minskat betydligt.

– AI har alla möjligheter att infria löften om att införa en global basinkomst, eftersom den kan skapa den typen av hållbara tillgångar över tid. Och eftersom den kommer att leda till arbetslöshet har den en etisk skyldighet att sponsra basinkomstinitiativ, säger Santiago Siri, som sitter i styrelsen för Proof of humanity, till Time.

Santiago Siri hoppas att Sam Altman kommer att använda de pengar han tjänar från OpenAI till att finansiera en basinkomst.

Väcker frågor 

Kritiker menar att hela upplägget med Worldcoin har stora frågetecken. På frågan om hur basinkomsten ska kunna finansieras har Sam Altman sagt att han hoppas att nya köpare som tillkommer till Worldcoin kommer att stå för ett ekonomiskt inflöde och att hans valuta ständigt ökar i värde.

Kryptovalutan Ethereums grundare, Vitalik Buterin, har sagt att det finns risk att Worldcoin samlar in mycket mer information i sina ögonscanningar än vad som företaget självt säger.

En annan kritik är att Worldcoins expansion av användare har skett främst i utvecklingsländer, där medvetenheten kring integritetsfrågor inte är lika stor, vilket också går att ifrågasätta om det inte bara är ännu ett sätt på att utnyttja och exploatera människor, skriver Time.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV