Glöd · Debatt

Handeln med israeliska stridsmedel måste upphöra

Ett skadat barn evakueras från ett bombat hus i Khan Younis på Gazaremsan den 19 oktober.

Det israeliska vapenföretaget Elbit har kontor i Göteborg och försvaret köper mycket vapen från dem. Trots att Elbits verksamhet enligt många bedömare strider mot internationell rätt och trots att det innebär en investering i den israeliska ockupationen, skriver Johannes Malmgren.

DEBATT. Just nu genomför Israel bombdåd och upprätthåller en total blockad mot Gazaremsan. Just nu förvärras en humanitär katastrof. Nu börjar medicinerna ta slut, rent vatten saknas och elektriciteten fungerar inte. I åratal har experter påtalat att Gaza är obeboeligt, men där bor två miljoner människor, nära hälften av dem barn.

Israel förbereder en markinvasion av områdets norra delar, och FN:s expert på mänskliga rättigheter, Francesca Albanese, varnar för omfattande etnisk rensning. Ingenting av detta vore möjligt utan Israels militära och teknologiska tillgångar, inte heller vore det möjligt utan omvärldens stöd. Ockupationen vore inte möjlig utan den israeliska vapenindustrin som ger landet stora ekonomiska, diplomatiska och teknologiska fördelar.

19 september i år blossade åter strider upp mellan Azerbajdzjan och Armenien i Nagorno-Karabach, ett område båda länderna gör anspråk på, men som tills nyligen huvudsakligen beboddes av armenier. På mindre än 24 timmar lyckades Azerbajdzjan ta hela området i besittning, vilket i sin tur ledde till att nästan hela den armeniska befolkningen drevs på flykt.

Samma vapen används mot palestinierna som användes mot armenierna i Nagorno-Karabach. Det mesta av Azerbajdzjans vapenimporter kommer från Israel. Den israeliska vapenindustrin är diskret och ställer inte särskilt höga krav på stater den handlar med. Till denna dag nekar den israeliska högsta domstolen förfrågningar om att lämna ut dokument om israelisk vapenhandel med Rwanda och Serbien under pågående folkmord på 1990-talet.

Dessutom är vapnen noga utprovade på palestinier, från regelrätta strider, till bombningar av civila och etnisk rensning. Därför har den israeliska vapenexporten dubblerats på ett decennium, därför används israeliska drönare och övervakningsteknologier av diktaturer och krigförande stater över hela världen.

På senare år har också Sverige fått avsevärt mycket samröre med den israeliska vapenindustrin. Det israeliska vapenföretaget Elbit Systems har kontor i Göteborg och listan över Försvarsmaktens beställningar från Elbit växer sakta men säkert. Detta trots att Elbits verksamhet av många bedömare anses vara oförenlig med internationell lag. Den bedömningen gjorde bland annat AP-fondernas etikråd 2010 för att stoppa investeringar i företaget.

Elbit är en av de viktigaste delarna av den israeliska vapenindustrin. 85 procent av de drönare som Israel använder i attackerna mot civila palestinier kommer från Elbit. Företaget är för tillfället i full färd med att expandera i Europa. I augusti i år bad den danske försvarsministern Jakob Ellemann-Jensen parlamentet om ursäkt efter att en beställning artilleripjäser från Elbit lett till skandal. Danmark har tidigare stoppat beställningar från Elbit på grund av företagets oetiska verksamhet, men nu godkändes köp hastigt samtidigt som Elbit drog tillbaka en stämning mot den danska staten. Affären blev ännu mer pinsam när det visade sig att Elbits haubitsar inte lever upp till Natos krav.

Indien använder israeliska drönare för att upprätthålla ockupationen av Kashmir. Drönarna används av EU:s yttre gränskontroll i Medelhavet och israeliska vapen användes också av Myanmars armé under folkmordet på rohingyer. Nyligen visade en granskning i Haaretz att Elbit fortsatte att sälja drönare till Myanmars militärjunta efter statskuppen 2021. Detta trots att Israel då förbundit sig till att följa FN:s sanktioner mot juntan.

Vapenhandeln är inte bara ekonomiskt gynnsam för Israel. Handeln skapar ett beroende av israeliska vapen hos köparna och gör dem obenägna att kritisera Israel, än mindre att göra någonting för att reglera hur vapnen provas ut i ockuperade Palestina. När Sverige köper stridsmedel av Israel investerar Sverige också i ockupationen. Därför måste nu handeln med den israeliska vapenindustrin nu upphöra. Därför måste Elbit Systems stoppas och kastas ut ur Sverige.