Radar · Inrikes

HD river upp snippamålet – måste tas om

Högsta domstolen river upp det så kallade Snippamålet.

Det var oklart vad tioåringen syftade på med ordet snippa, ansåg hovrätten – som därför friade en man som tidigare dömts för våldtäkt mot barn.
– Nu slår Högsta domstolen fast att hovrätten gjorde fel i det uppmärksammade snippamålet. Domen rivs upp och rättegången ska tas om igen.

Domstolen är inte bunden av de brottsrubriceringar åklagaren har lagt fram utan av åklagarens beskrivning av gärningen, konstaterar HD. I snippamålet fann hovrätten att det var bevisat att mannen faktiskt tagit på och i flickans kön, och rätten borde därför ha tittat på alternativa rubriceringar.

– Det måste ha stått klart för hovrätten att det måste finnas åtminstone en annan straffbestämmelse som kunde har varit tillämplig: sexuellt övergrepp mot barn, säger Stefan Johansson, en av de domare som deltog i HD:s avgörande.

– I en sådan klar och tydlig situation har domstolen inte bara en möjlighet utan också en skyldighet att lyfta den frågan med parterna och pröva den.

Ledde till proteststorm

Det var av just det skälet som dåvarande riksåklagaren Petra Lundh överklagade till Högsta domstolen och begärde att hovrättens dom skulle undanröjas. Eva Bloch, byråchef vid Åklagarmyndigheten, är nöjd med avgörandet.

”Dagens avgörande är dessutom principiellt betydelsefullt eftersom det ger viktig vägledning om domarens ansvar för att leda domstolsprocessen och reda ut oklarheter som kan uppstå under rättegångar”, säger hon i ett pressmeddelande.

Det var i juni 2021 som mannen, som tillhörde samma församling som den tioåriga flickan, ska ha fört in handen innanför hennes trosor och tagit på hennes könsorgan. Hovrätten friade mannen från våldtäkt eftersom rätten ansåg att det var oklart vad den flickan syftade på med ordet snippa när hon berättade vad som hänt.

Enligt domstolen medförde det att det inte “gick att styrka att mannen penetrerat hennes underliv”. Fallet uppmärksammades stort och rörde upp en proteststorm online. Det hölls också demonstrationer på flera håll i landet.

Fakta: Om fallet
• Det så kallade snippamålet handlar om en man i 50-årsåldern som i tingsrätten dömdes till tre års fängelse för två fall av våldtäkt mot barn.
• Mannen tillhörde samma församling som den tioåriga flickan och i juni 2021 ska han ha fört in handen innanför hennes trosor och tagit på hennes könsorgan. Halmstads tingsrätt bedömde att mannens handlingar skulle bedömas som våldtäkt.
• Även hovrätten för västra Sverige ansåg det bevisat att mannen hade tagit på och i hennes kön, men eftersom flickan haft svårt att förklara vad som egentligen menas med ”snippa” och hur långt mannens fingrar trängt in gick det inte att "styrka att mannen penetrerat hennes underliv”.
• Domstolen skriver att den i brist på besked konsulterade Svensk ordbok som beskriver snippa som ”kvinnans yttre könsorgan”. I och med detta valde hovrätten att fria mannen.
• Bakom domslutet stod fyra av hovrättens fem domare.
• Fallet uppmärksammades stort och skapade en proteststorm online. Det hölls demonstrationer på flera håll i landet och kritik framfördes också bland annat av jurister och FN-organet Unicef.

Hovrätten: Omdiskuterat

Målet återförvisas nu till Hovrätten för västra Sverige för att prövas på nytt med nya domare och nya nämndemän. Hovrättspresidenten Anders Hagsgård säger att det är bra att HD gett dem vägledning.

– Det här är en omdiskuterad fråga, hur mycket frågor ska domstolen ställa till parterna? Att ställa frågor till den tilltalades fördel är mindre kontroversiellt, men att ställa frågor till åklagarens fördel där det finns det lite olika uppfattningar, säger han.

HD-domaren Stefan Johansson betonar dock att det fortsatt i framtiden vilar ett ”mycket tungt ansvar” på åklagare när det gäller hur brotten ska rubriceras.

– Men det finns de här situationerna som är tydliga och klara där domstolen inte kan frånsäga sig sitt ansvar, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV