Radar · Morgonkollen

Begagnade kläder förorenar i Kenya

Många donerade kläder hamnar på soptippar i Kenya, som den här i Nairobi.

En tredjedel av alla begagnade kläder som skickades till Kenya under 2021 beskrivs som förklätt plastavfall som skapar en mängd miljö- och hälsoproblem för lokalsamhällen, enligt en rapport.

Varje år skickas en stor mängd donerade kläder till utvecklingsländer, men uppskattningsvis 30 procent av dem hamnar på soptippar eller på marknader där de tar plats från lokalt producerade kläder.

En rapport visar att detta får allvarliga konsekvenser i Kenya, dit cirka 900 miljoner begagnade plagg skickas varje år, enligt den nederländska organisationen Changing Markets Foundation.

Dåligt skick

Många av kläderna som kommer till Kenya är gjorda av petroleumbaserade material som polyester eller i så dåligt skick att de inte går att använda. Många av plaggen hamnar till slut på soptippar där de vid förbränning ger ifrån sig giftig rök eller i vattendrag där de så småningom bryts ned och tas upp av djur i vattnet.

”Mer än var tredje begagnat klädesplagg som skickas till Kenya är en form av förklätt plastavfall och en betydande del av giftig plastförorening i landet”, lyder en slutsats.

Enligt rapporten var en stor del av kläderna oanvändbara.

– Jag har sett människor öppna balar med skidutrustning och vinterkläder som de flesta kenyaner inte har nytta av, säger Betterman Simidi Musasia från organisationen Clean up Kenya.

Snabbt mode

Experter säger att problemet med klädsvinn har förvärrats av den snabba omsättningen av modetrender i rikare länder, där föremål – många gjorda av syntetfibrer – bara används några få gånger innan de kasseras.

Rapporten efterlyser användningen av giftfria och hållbara material i textiltillverkningen samt inrättandet av mer robusta system för utökat producentansvar runt om i världen.

Den beskriver hur världens rika länder ”använder handeln med begagnade kläder som en ventil för att hantera snabbmodets enorma avfallsproblem”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV