Radar · Mänskliga rättigheter

Österrike ersätter offer för gaylagar

Prideparad i Österrikes huvudstad Wien förra året.

Den österrikiska staten ska kompensera de homosexuella som utretts eller dömts enligt tidigare lagar som diskriminerade dem.

Sammanlagt 33 miljoner euro, motsvarande drygt 380 miljoner kronor, har öronmärkts för utbetalningar till de runt 11 000 personer som tros vara berättigade pengar, säger justitieminister Alma Zadic.

– Den här monetära ersättningen kan aldrig gottgöra de orättvisor och det lidande de utsattes för, men det är av yttersta vikt att vi till slut tar vårt ansvar för den här delen av vår historia, säger hon.

Österrike legaliserade samkönade äktenskap 2019, men homosexualitet var olagligt fram till 1971 och landet hade fram till 2002 flera restriktioner och diskriminerande paragrafer inskrivna i lagen gällande homosexuella.

De som utreddes av polis enligt dåvarande lagar har rätt till 500 euro i kompensation, de som dömdes kan få 3 000 euro och få sina domar strukna ur straffregistret.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV